Bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym – Gala Wolontariatu SKC 2018

Najaktywniejsi młodzi wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas z terenu diecezji ełckiej zostali nagrodzeni podczas Gali Wolontariatu z racji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, która odbyła się 5 grudnia w Ełckim Centrum Kultury. Wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 300 wolontariuszy zorganizowała Caritas Diecezji Ełckiej. Tytuł „Szkolnego Koła Caritas Roku 2018” przypadł SKC przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.

„Samo to, że pomagamy, daje dużą satysfakcję. Nieraz było ciężko, dużo pracy, ale dajemy radę. Pomaganie daje nam dużo radości” – mówią zwycięzcy „Szkolnego Koła Caritas Roku 2018”.

„Dzisiejszy dzień przypomina nam, że to co czynimy, co robimy, powinno wypływać z miłości Chrystusowej, a przede wszystkim z posługi dla drugiego człowieka” – mówił ks. dr Dariusz Kruczyński, dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej.

Centralnym punktem Gali Wolontariatu SKC była uroczysta Eucharystia sprawowana w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur. Biskup ełcki Przypomniał ewangeliczne inspiracje wolontariatu wypływające z przykazania miłości Boga i bliźniego.

„Jezus Chrystus jest źródłem nadziei, miłości i miłosierdzia. Otwórzmy się na Jego miłość, miłosierdzie. Cieszę się, że wasze serca są przemienione. Bo tylko to dziecko, ten młody człowiek, którego serce jest przemienione, napełnione dobrocią, radością, pokojem, jest wyczulony aby pomagać innym bez zapłaty, jako wolontariusz” – mówił biskup.

Zachęcał też, aby wolontariusze, wczuwając się w potrzeby drugiego człowieka, zawsze ufali Bogu. „Takimi zawsze bądźcie. Cieszcie się z cieszącymi, płaczcie z płaczącymi. Niech w was będzie pragnienie czynienia tego, czego Jezus pragnie. Jeżeli będzie was ogarniało zniechęcenie, to powtarzajcie: Jezu, jeśli ty tego chcesz, ja też tego pragnę. Niech to się stanie waszą dewizą. Jezus was nie zostawi, Jezus pomoże, abyście mogli pomagać innym” – tłumaczył.

Program Gali Wolontariatu SKC odbywającej się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości zawierał treści o charakterze patriotycznym. Przedstawienie pt. „Wolność – kocham i rozumiem” zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce.

Rozstrzygnięto konkurs pt. „Wolontariusz – moje miejsce w Ojczyźnie”. Spośród 139 prac nadesłanych z 22 szkół, nagrodzono 19 osób. Ogłoszono także wyniki konkursu na „Szkolne Koło Caritas Roku 2018”. O tytuł ten rywalizowało 19 kół, a przypadł on SKC przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej. Przyznano także trzy wyróżnienia dla szczególnie aktywnych SKC działających przy: Zespole Szkół Sportowych w Ełku, Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku i Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie k. Sejn.

„To wyjątkowe święto jest okazją do podziękowania wolontariuszom za podejmowany przez nich trud i ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka – mówił ks. Ryszard Sawicki, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ds. formacji i wolontariatu.

Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym bp. Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego i Jerzego Małeckiego, Posła na Sejm RP. Swoją obecnością Galę Wolontariatu zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium oświaty oraz sponsorzy nagród. Przybyli goście dziękowali wolontariuszom za ich wrażliwość serca, zaangażowanie oraz troskę o ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia.

Fundatorem nagrody głównej – wyjazdu wolontariuszy do Smoleńska, Katynia, Mińska i Grodna – jest Pol-Foods Sp. z o.o. Nagrody dla laureatów konkursów zostały ufundowane również przez urząd Miasta w Ełku, Starostwo powiatowe w Ełku, Urząd Gminy w Ełku, Serwistal Sp. z o.o., Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Zakłady Produkcyjno-usługowe „Prawda” Sp. z o.o., Miesięcznik diecezji ełckiej „Martyria” oraz anonimowych darczyńców. Środki finansowe na przygotowanie słodkiego poczęstunku zostały przekazane przez Gminę Miasto Ełk w ramach współfinansowania zadania publicznego „Dla wolontariuszy”.

Na terenie Diecezji Ełckiej w ramach Szkolnych Kół Caritas działa około 2 tys. wolontariuszy. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest od 1986 r. z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Renata Różańska, ks. Ryszard Sawicki