Gala Wolontariatu Caritas

Młodzi wolontariusze nagrodzeni

4 grudnia 2017 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyła się Gala Wolontariatu Caritas. Sala EKC-u wypełniła się po brzegi, przybyło ok. 400 osób. Organizacja tego wydarzenia miała na celu podziękowanie  wolontariuszom za podejmowany przez nich trud i ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Podczas Gali Wolontariatu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Wolontariat moimi oczami”, a jego laureatom wręczono nagrody. Spośród 233 nadesłanych prac, nagrodzono 24 osoby. Rozstrzygnięto także konkurs na „Wolontariusza Roku”. Tytuł ten przypadł dwóm osobom: Wiktorii Jarosz (woj. warmińsko-mazurskie) i Klaudii Hościk (woj. podlaskie). Przyznano także 8 wyróżnień i 11 dyplomów uznania dla szczególnie aktywnych wolontariuszy. Wszyscy zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami.

W programie Gali Wolontariatu przewidziano także miejsce na występy artystyczne: recital Marcina Pyciaka i spektakl Teatru im. Józefa Węgrzyna w Ełku pt. „Czerwony kapturek” w reż. Piotra Kowalewskiego. W wydarzeniu wzięło udział ok. 350 wolontariuszy wraz z opiekunami ze Szkolnych Kół Caritas z terenu całej diecezji ełckiej. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Tomasz Andrukiewicz – prezydent miasta Ełku, Anna Iwaszko – wicestarosta Powiatu Ełckiego, Magdalena Fuk – zastępca wójta Gminy Ełk, Joanna Glezman – pełnomocnik marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Iwona Nowakowska i Anna Brdys z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wszyscy przybyli goście dziękowali wolontariuszom za ich wrażliwość serca, zaangażowanie oraz troskę o ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia.

Środki finansowe na organizację występu artystycznego oraz zakup nagród dla wyróżnionych wolontariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego, zostały przekazane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach współfinansowania zadania publicznego „Gala Wolontariatu”. Nagrody dla laureatów konkursów zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Ełku, Starostwo Powiatowe w Ełku, Urząd Gminy w Ełku, firmy: SERWISTAL Sp. z o.o., MURBET Gabrylewicz Sp. jawna, KAUFLAND POLSKA MARKETY Sp. z o.o. Sp. komandytowa oraz anonimowych darczyńców. Środki finansowe na przygotowanie cateringu zostały przekazane przez Urząd Miasta Ełku w ramach współfinansowania zadania publicznego „Kultura dla każdego II”. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy!

ks. dr Ryszard Sawicki

wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej
ds. formacji i wolontariatu