I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej. 17 czerwca – Stacja Młodzieżowa

                 Przewielebni Księża, Katecheci i Wspólnoty Parafialne

 

Zbliża się Stacja Młodzieżowa I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej – „Idźcie i głoście”. Kongres ten wpisuje się w Rok Jubileuszowy naszej diecezji oraz stanowi okazję do większego zaangażowania i umisyjnienia naszych serc, rodzin, wspólnot parafialnych i całej diecezji.

Jeszcze raz w imieniu ks. bpa Jerzego Mazura oraz Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji  Ełckiej pragnę zachęcić Czcigodnych Księży, Katechetów i Wspólnoty Parafialne, a szczególnie Młodzież, do  wzięcia udziału w Stacji Młodzieżowej, w sobotę,17 czerwca 2017 r., w Ełku.

         Do udziału w Stacji Młodzieżowej zaproszona jest cała młodzież naszej diecezji,  a w sposób szczególny wszyscy członkowie ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych oraz młodzież bierzmowana, która w tym dniu będzie dziękować za otrzymany sakrament.

Młodzież z diecezji przybywa do wyznaczonych kościołów w Ełku według załączonego planu (podział jest taki sam, jak podczas Dnia Dziecka). Autokary po przywiezieniu młodzieży do parafii, odjeżdżają na parking za giełdą w pobliżu Placu Jana Pawła II.

Spotkanie rozpocznie się czasem ewangelizacyjnym o godz. 9.30 w trzech ełckich parafiach (w katedrze ełckiej, NSJ i Ducha Świętego). Zaraz po przybyciu prosimy o zarejestrowanie się wraz z młodzieżą w wyznaczonych punktach. Po spotkaniu ewangelizacyjnym  wszyscy, procesyjnie, udadzą się na Plac Jana Pawła II, gdzie będzie sprawowana Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego. Po Mszy św. odbędzie się agapa oraz koncert. Zakończymy  nabożeństwem Koronki do Bożego Miłosierdzia  ok. godz. 15.30.

Bardzo proszę tak zaplanować czas, aby pozostać do końca spotkania. Do pomocy w zorganizowaniu przyjazdu młodzieży zobowiązani są także katecheci uczący
w gimnazjach i szkołach średnich.

W oczekiwaniu na wspólne świętowanie

 

Ks. Łukasz Różycki

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 

Program:

I KONGRES MISYJNY DIECEZJI EŁCKIEJ
STACJA MŁODZIEŻOWA

„Idźcie i głoście”

EŁK, 17.06.2017R.

930– Przyjazd do parafii, rejestracja uczestników

1000 – Katecheza misyjna: „Z CHRZTU ŚWIĘTEGO JESTEŚMY UCZNIAMI – MISJONARZAMI”

  • Telemosty z krajami misyjnymi
  • Realizacja nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa ‘Idźcie i głoście’ – świadectwa misjonarzy
  • Świadectwo młodych: Jak realizujemy nasze powołanie do działalności misyjnej

1115 Przemarsz na Plac Jana Pawła II

1145–  ‘Idźcie i głoście’ Animacja misyjna

  • czas świadectw misjonarzy i misjonarek

1300– MSZA ŚWIĘTA POD PRZEWODNICTWEM J. E. KS. BPA JERZEGO MAZURA, BISKUPA EŁCKIEGO

  • 1415– Agapa
  • Koncert zespołu Młodzi z Bogiem
  • Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Namiocie Adoracji
  • Możliwość spotkań indywidualnych z misjonarzami i misjonarkami
  • Możliwość bliższego poznania misji poprzez zwiedzanie „alei misyjnej” i zapoznania się z eksponatami misyjnymi
  • animacje przy stoiskach tematycznych

1530 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji misji, misjonarzy, darczyńców i abyśmy wszyscy mieli większą świadomość, że z chrztu świętego jesteśmy uczniami misjonarzami

1545– Rozesłanie do ewangelizacji przez Biskupa Ełckiego

 

Podział dekanatów:

 

I KOŚCIÓŁ KATEDRALNY

– dekanat:

– Św. Benedykta i Romualda Suwałki

– Ducha Świętego Suwałki

– Miłosierdzia Bożego Ełk

– Miłosierdzia Bożego Suwałki

Św. Huberta – Pisz

-Św. Antoniego Padewskiego – Biała Piska

-Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – Mikołajki

 

II NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

 – dekanat:

 – Św. Jana Apostoła – Olecko,

– Niepokalanego Poczęcia NMP – Olecko,

– M B Częstochowskiej – Filipów,

– NMP Matki Kościoła – Gołdap,

– Św. Rodziny – Ełk

– Św. Kazimierza Królewicza – Sejny

 

III DUCHA ŚWIĘTEGO

– dekanat:

– Św. Bartłomieja Ap. – Augustów

– M B Królowej Polski – Augustów

– Bł. Męczennic Marianny B. i S. Julii S. Rapiej – Lipsk

– Św. Szczepana Męczennika – Giżycko,

– Św. Krzysztofa – Giżycko

– Św. Huberta – Węgorzewo

– NMP Matki Kościoła – Rajgród

– M B Fatimskiej– Ełk