I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – Stacja Młodzieżowa

Nasze życie ma sens tylko wtedy, kiedy żyjemy dla innych

Między innymi takie słowa skierował do młodzieży bp Jerzy Mazur 17 czerwca 2017 r. podczas I Kongresu Misyjnego – Stacja Młodzieżowa, który przebiegał pod hasłem „Idźcie i głoście”.

Wszystko rozpoczęło się w trzech ełckich parafiach stacyjnych, gdzie młodzież rozpoczęła misyjne spotkanie poprzez wspólną modlitwę, tańce i śpiewy. Była to również okazja do wysłuchania konferencji pt.  „Z Chrztu Świętego jesteśmy uczniami-misjonarzami”. Nie zabrakło misjonarzy, którzy przybyli, aby podzielić się z zebranymi swoim świadectwem posługi misyjnej. Młodzi uczestnicy również dawali świadectwo jak realizują swoje powołanie do działalności misyjnej.  Po zakończeniu spotkań w poszczególnych parafiach, wszystkie grupy procesyjnie udały się na Plac Jana Pawła II, gdzie odbyła się główna część spotkania.

Plac celebry był miejscem ekspansji radości i młodości. Wypełnił się on wielką wspólnotą młodych ludzi, którzy tańcem uwielbiali Pana Boga. Misjonarze i misjonarki mówili o swojej pracy na misjach i tym, czego każdego dnia doświadczają. O godz. 13.00 rozpoczął się najważniejszy punkt spotkania – Eucharystia, której przewodniczył bp Jerzy Mazur. W homilii biskup skierował do uczestników słowa: „Nasze życie ma sens tylko wtedy, kiedy żyjemy dla innych. Wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami i nie wolno nam zamykać daru wiary tylko dla siebie! Jesteśmy misjonarzami w swoich rodzinach, szkołach, miejscach pracy, wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła. W tej codziennej służbie Jezus zapewnia nas: „Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Biskup zauważył, że fatimskie orędzie Matki Bożej jest nadal aktualne. „Orędzie fatimskie można zawrzeć w trzech słowach: „modlitwa, pokuta, nawrócenie serc”. Orędzie to wzywa nas do modlitwy o zbawienie dusz i do zmiany stylu życia, aby było zgodne z Ewangelią” – wyjaśniał hierarcha.

Stacja Młodzieżowa była szczególną okazją do dziękczynienia młodych za dar sakramentu bierzmowania. „Apostołowie, kiedy otrzymali Ducha Świętego w Wieczerniku posłuszni nakazowi misyjnemu poszli i głosili Ewangelię. Stali się odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa aż po krańce ziemi” – mówił biskup do młodzieży.

Biskup Ełcki wyjaśniał uczestnikom Kongresu, że misjonarki i misjonarze są zwiastunami Dobrej Nowiny o zbawieniu. „Obecnie pracuje ponad dwa tysiące w krajach misyjnych i ponad tysiąc na Wschodzie. Na Wschodzie posługuje 9 kapłanów z diecezji ełckiej. A ponad trzydziestu pracuje na misjach” – wyjaśniał bp Mazur. Zachęcał młodzież, aby korzystała z obecności misjonarzy i misjonarek. „Pytajcie ich o sprawy misyjne, o życie ludzi na misjach i jak wy możecie przez nich pomagać biednym, potrzebującym. Jak wy możecie wypełniać wasze powołanie misyjne” – zachęcał biskup.

Po Eucharystii bp Mazur dokonał aktu posłania ks. Wojciecha Szypulewskiego, który będzie na palcówce misyjnej w Chile. Rozesłał także młodzież, aby jako misjonarze i misjonarki niosła Chrystusa w swoich środowiskach.

Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na agapę oraz możliwość doświadczenia skrawka misji w „Alei Misyjnej”. Zgromadzenia misyjne oraz wspólnoty młodzieżowe naszej diecezji przygotowały stoiska. Następnie odbył się koncert suwalskiego zespołu Młodzi z Bogiem. Na zakończenie jeszcze raz zebraliśmy się na wspólnej modlitwie i Koronką do Bożego Miłosierdzia zakończyliśmy nasz Kongres Misyjny.

Dziękujemy wszystkim misjonarzom i misjonarkom, którzy towarzyszyli nam w tym spotkaniu i podzielili się z nami cząstką swojej misyjnej drogi.

Do swojej codzienności powracamy z zadaniem. Bp Jerzy Mazur przypomniał zaangażowanie misyjne, tragicznie zmarłej w Boliwii Heleny Kmieć. „Nie wolno nam ukrywać daru wiary w sercu, zatrzymując ją tylko dla siebie. O tym wiedziała Helenka Kmieć, wolontariuszka, która często powtarzała, że życie ma sens tylko wtedy jeśli jest życiem dla kogoś: dla Boga, dla innych. Nieśmy Chrystusa innym i aż po krańce ziemi” – zachęcał nasz biskup.

Agata Święconek – KSM