II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej

Ojciec Święty Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Będzie on obchodzony w Rzymie i Kościołach lokalnych na całym świecie, by odnowić nasz zapał misyjny, ożywić animację i formację oraz zintensyfikować formy duchowej i materialnej pomocy Kościołom misyjnym.

W diecezji ełckiej pragniemy realizować ten cel także przez II Kongres Misyjny pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani w mocy Ducha”, który odbędzie się 19 października 2019 r. w Ełku oraz 20 października 2019 r. we wszystkich parafiach diecezji. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do jeszcze większego zaangażowania i umisyjnienia naszych serc, rodzin, wspólnot parafialnych i całej diecezji.

W imieniu Biskupa Ełckiego i Komitetu Organizacyjnego zapraszam Czcigodnych Księży, Katechetów, wszystkie Wspólnoty, Stowarzyszenia i poszczególne Ruchy Kościelne oraz wszystkich wiernych naszej diecezji do wspólnego przeżywania II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej. Kongres Misyjny – Stacja Dorosłych rozpocznie się o godzinie 9.00 w parafii pw. Ducha Świętego
w Ełku, Kongres Misyjny – Stacja Młodych rozpocznie się o godzinie 9.00 w par. pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczniika w Ełku.

Centralnym punktem II Kongresu będzie Msza św. o godzinie 13.30 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, w kościele pw. Ducha Świętego w Ełku. Zachęcamy, aby poszczególne wspólnoty i delegacje parafialne złożyły dar ołtarza na rzecz misji. Podczas II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej przewidziane są konferencje i świadectwa misjonarzy i misjonarek, agapa misyjna, spektakl misyjny pt. „Zanieśmy światu Miłość”. Telemostem połączymy się również z misjonarzami i misjonarkami, posługującymi w krajach misyjnych. Spotkanie zakończy się ok. godziny 16.00.

Natomiast niedziela, 20 października 2019 r., która jest Niedzielą Misyjną niech będzie kontynuowaniem stacji kongresowych we wszystkich parafiach i wspólnotach zakonnych. Zachęca się, do organizowania w tym dniu kiermaszy, loterii, montaży słowno-muzycznych o tematyce misyjnej. Można też zaprosić misjonarzy lub osoby z wolontariatu misyjnego, aby podzieliły się świadectwem życia na misjach. Pamiętajmy też o okolicznościowym wystroju naszych świątyń. Bądźmy kreatywni w przeżywaniu Niedzieli Misyjnej w parafiach.

W oczekiwaniu na wspólne świętowanie

Ks. Jacek Uchan
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

II KONGRES MISYJNY DIECEZJI EŁCKIEJ – 19-20.10.2019r.
HASŁO: OCHRZCZENI I POSŁANI W MOCY DUCHA

II KONGRES MISYJNY DIECEZJI EŁCKIEJ – STACJA DOROSŁYCH – EŁK 19.10.2019

9.00 – Rejestracja uczestników – Ełk -Kościół pw. Ducha Świętego
9.20 – Rozpoczęcie II Kongresu Misyjnego modlitwą różańcową rozważając tajemnicę o Zesłaniu Ducha Świętego, Siostry Służebnice Ducha Świętego, SSpS,

SESJA I – KONFERENCJE

9.30 – Przewodniczy Ks. dr Antoni Skowroński
Przywitanie uczestników Kongresu i słowo wprowadzenia bp Jerzy Mazur svd
9.50– Powołani by być uczniami-misjonarzami i posłani z EwangeliąBp Jan Ozga, Doume-Abomg Mbomg, Kamerun
10.20- Pieśń misyjna
10.25- Modlitwa sercem misji ad gentes – Sr. Goretti Mirecka OSB
10.50- Z muzyką misyjną
10.55 – Parafia misjonarska jako miejsce formacji uczniów-misjonarzy – Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI
11.25 – Pieśń misyjna
11.30 – Rodzina miejscem formacji uczniów misjonarzy – Wioletta i Piotr Wojciechowscy (katechiści „Drogi Neokatechumenalnej)
11.50 –Misyjny charyzmat diecezji ełckiej – Ks. dr Jacek Uchan
12.00 – Modlitwa Anioł Pański za zmarłych misjonarzy i misjonarki
12.20 – Agapa misyjna. Zwiedzanie wystawy misyjnej, indywidualne rozmowy z misjonarzami i misjonarkami

SESJA II – MODLITWA

13.30 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura, Biskupa ełckiego
14.30 – Pozdrowienia i podziękowania od misjonarzy i misjonarek do uczestników Kongresu
14.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji misji, połączona ze świadectwami o Bożym Miłosierdziu z Afryką (Togo- o. Mirek Wołodko), Ameryką Łacińską (Brazylia lub Boliwia),Azją- Syberia (Abakan – Ks. Radosław Kwarciński), Oceania, o. Artur Stawarz, Karmel z Ełku – Siostry Karmelitanki

SESJA II – POSŁANIE

15.30 – Spektakl misyjny – Ks. mgr Mariusz Pawlina
16.00 – Słowo końcowe i błogosławieństwo – bp Jerzy Mazur svd

 

II KONGRES MISYJNY DIECEZJI EŁCKIEJ – STACJA MŁODYCH – EŁK 19.10.2019

9.00 – Rejestracja uczestników – Ełk -Kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
9.25 – Zawiązanie wspólnoty – misyjne śpiewanie
9.40 – Rozpoczęcie II Kongresu Misyjnego modlitwą różańcową rozważając tajemnicę o Zesłaniu Ducha Świętego – Siostry Benedyktynki Misjonarki, OSB

SESJA I – KONFERENCJE

9.50 – Przewodniczy Sr dr Blanka Szymańska, OSB
Przywitanie uczestników Kongresu i słowo wprowadzenia bp Jerzy Mazur svd
10.00 – Jestem uczniem-misjonarzem na mocy chrztu i bierzmowania – Ks. dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy Ad Gentes
10.30 – Pieśń misyjna
10.35 –Młodzi na nowych areopagach ewangelizacji –Ks. dr Marcin Wrzos, OMI
11.05 – Misyjne śpiewanie
11.15 –Świadectwa współczesnych uczniów-misjonarzy
– Bp Jan Ozga, Kamerun 7 min
– O. Kazimierz Szymczycha svd 5 min
INNI, (Sr zakonna, świecka misjonarka, wolontariusz, wolontariuszka)
12.00 – Modlitwa Anioł Pański za zmarłych misjonarzy i misjonarki
12.10 – Agapa misyjna. Zwiedzanie wystawy misyjnej, indywidualne rozmowy z misjonarzami i misjonarkami

12.50 – Przejście do kościoła pw. Ducha Świętego – „KOŚCIÓŁ W DRODZE” – animacja misyjna, śpiew, modlitwa – prowadzi Grupa Pielgrzymkowa – Ks. mgr Łukasz Kordowski

SESJA II – MODLITWA

13.30 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura, Biskupa ełckiego
14.30 – Pozdrowienia i podziękowania od misjonarzy i misjonarek do uczestników Kongresu
14.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji misji, połączona ze świadectwami o Bożym Miłosierdziu z Afryką (Togo- o. Mirek Wołodko), Ameryką Łacińską (Brazylia lub Boliwia),Azją- Syberia (Abakan – Ks. Radosław Kwarciński), Oceania, o. Artur Stawarz, Karmel z Ełku – Siostry Karmelitanki

SESJA III POSŁANIE

15.30 – Spektakl misyjny – Ks. mgr Mariusz Pawlina
16.00 – Słowo końcowe i błogosławieństwo – bp Jerzy Mazur svd