III Światowy Dzień Ubogich

„Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie” (Ps 9,19) – pod takim hasłem 17 listopada 2019 r. już po raz trzeci obchodziliśmy w Ełku Światowy Dzień Ubogich. Jego obchody miały na celu budzenie wrażliwości społecznej i zachętę do niesienia pomocy ubogim. Potrzebującym należy wyjść na spotkanie. Oni czekają na nasz gest, przyjacielskie słowo, wsparcie, rozmowę. W dzisiejszych czasach konieczne jest przede wszystkim odnawianie nadziei i przywracanie zaufania. Caritas w Parku Solidarności w Ełku przeprowadziła akcję skierowaną do osób potrzebujących, bezdomnych, starszych i samotnych. Każdy mógł przyjść, aby skorzystać z gorącego posiłku. Przy wspólnej herbacie z pracownikami i wolontariuszami ełckiej Caritas była okazja do rozmowy o problemach i możliwościach ich zaradzeniu. Dziękujemy pracownikom naszej kuchni za przygotowanie smacznych posiłków, a wolontariuszom Zespołu Caritas z parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu akcji.
ks. Ryszard Sawicki