Imprezy sportowe w Mikołajkach dla grup ministranckich i młodzieżowych diecezji ełckiej

Parafialny Klub Rekreacyjno – Sportowy działający przy Parafii św. Mikołaja w Mikołajkach zaprasza na organizowane w okresie jesienno-zimowym imprezy sportowe, których celem jest integracja katolickich grup ministranckich i młodzieżowych diecezji ełckiej.

XIV Turniej Piłki Siatkowej

z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

Odbędzie się 24-go listopada 2018 r. w Hali Sportowej w Mikołajkach, rozpoczęcie o godz. 1200 . O godz. 10.00 Msza Święta, której będzie przewodniczyć J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur.

Uczestnictwo:  reprezentacja parafii liczy maksymalnie 10 osób (plus 1 opiekun)

Przedział wiekowy: młodzież gimnazjalna i licealna – rocznik 2000  i młodsi.
Uwaga:  drużyny mieszane – na boisku stale obecne co najmniej dwie dziewczyny

Wpisowe turnieju: 50 zł (od drużyny, płatne w dniu zawodów)

Zgłoszenia drużyn wyłącznie pisemne – na dołączonych kartach

 prosimy przesyłać na adres:

Parafialny Klub Rekreacyjno – Sportowy

  1. ks. J. Popiełuszki 1

11 – 730 Mikołajki,

bądź mailem na adres pkrs.mikolajki@gmail.com (w wypadku zgłoszeń mailowych uczestnik przywozi ze sobą wersję papierową zgłoszenia z podpisem i pieczątką parafii)

w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2018 r.

Zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane!

Uwagi:

Zawodnicy posiadają w dniu zawodów ważną legitymację szkolną bądź inny dokument (ze zdjęciem).

Zawodników obowiązują stroje sportowe i obuwie sportowe.

Zawodników obowiązuje chrześcijańska kultura bycia. Opiekun odpowiedzialny jest za swoją grupę.

 

 

XIX Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Ministrantów o puchar Biskupa Ełckiego

Odbędzie się 1-go grudnia 2018 r. w Hali Sportowej w Mikołajkach. Rozpoczęcie Turnieju Mszą Św. o godz. 900, rozgrywki od godz. 1000.

Uczestnictwo:      W zawodach uczestniczą maksymalnie 10-osobowe zespoły (reprezentacje parafii) chłopców urodzonych w 2007 r. i młodszych (do klasy 5 szkoły podstawowej włącznie)

Wpisowe turnieju:  60 zł (od drużyny, płatne w dniu zawodów)

Zgłoszenia drużyn wyłącznie pisemne – na dołączonych kartach

 prosimy przesyłać na adres:

Parafialny Klub Rekreacyjno–Sportowy

  1. ks. J. Popiełuszki 1

11 – 730 Mikołajki,

ądź mailem na adres pkrs.mikolajki@gmail.com (w wypadku zgłoszeń mailowych uczestnik przywozi ze sobą wersję papierową zgłoszenia z podpisem i pieczątką parafii)

w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2018 r.

Zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane!

Ilość zespołów ograniczona jest względami organizacyjnymi.

Zawody te mają jednocześnie status diecezjalnych eliminacji Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w najmłodszej kategorii wiekowej (ministrantów).

Sprawy różne:

Zawodnicy zabierają ze sobą ważne legitymacje szkolne – zawodnik bez legitymacji może zostać wykluczony z rozgrywek, w wyjątkowych przypadkach może skutkować to nawet dyskwalifikacją drużyny!

Zawodników obowiązują stroje sportowe, obuwie sportowe (miękka, jasna podeszwa, niedozwolone są korki i korkotrampki),

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu.

Serdecznie zapraszamy księży, parafie, grupy ministranckie i oddziały KSM do zainteresowania się nasza ofertą i udziału w wymienionych turniejach.

 

 

Karta Zgłoszeniowa:

Mikołajki – turnieje