Inauguracja Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezsusa

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Członkowie DNNUJ

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XVI rok trwania w modlitewnym czuwaniu dzieła nieustannej nowenny oraz nowy rok liturgiczny z nowym Programem duszpasterskim dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby w następnych dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni by na nowo odkryć dary Ducha Świętego, które zostały nam wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji Programu duszpasterskiego będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga zostanie skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary.

Wśród zadań tego etapu na szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenia z Nim oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary. Dla DNNUJ będzie to czas szczególny albowiem trwamy na modlitwie do Ducha Świętego wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji.

Wraz z Księdzem Biskupem Ordynariuszem zapraszamy na uroczystości inauguracyjne nie tylko członków Dzieła lecz także wszystkich wiernych, aby radość w Duchu Świętym była udziałem nas wszystkich.

Porządek spotkań:

25 listopad 2017
10.00
– Rejon Olecko (par. Podwyższenia Krzyża Świętego)
10.00 – Rejon Giżycko (par. Św. Kazimierza Królewicza)
14.00 – Rejon Pisz (par. MB Ostrobramskiej)

2 grudnia 2017
10.00 – Rejon Suwałki (par. św. Aleksandra)
10.00 – Rejon Augustów (par. NSJ)
14.00 – Rejon Ełk (par. Św. Wojciecha)

Kapłani proszeni są o zabranie ze sobą alb i stuł.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
Ks. Jacek Nogowski
Duchowy opiekun DNNUJ