Inauguracja kolejnego roku trwania na nieustannej modlitwie DNNUJ

Umiłowani w Chrystusie Koordynatorzy i Członkowie DNNUJ

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy XIX rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa oraz nowy rok liturgiczny pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Dla nas będzie to czas nieustannej modlitwy do Ducha Świętego i częstszej adoracji Najświętszego Sakramentu, wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji.

W tym roku z racji panującej pandemii inauguracja DNNUJ wyjątkowo odbywać się będzie w każdej parafii, w sobotę 28 listopada 2020 r., przed I Niedzielą Adwentu.

W imieniu Księdza Biskupa Jerzego Mazura, biskupa ełckiego, skierowałem prośbę do wszystkich Księży Proboszczów o zorganizowanie inauguracji DNNUJ w kościołach parafialnych. Zachęcam szczególnie wszystkich Koordynatorów i Członków DNNUJ, abyście 28 listopada 2020 r. o godzinie 15.00 w swoich kościołach parafialnych wzięli udział w przygotowanym programie modlitewnym oraz Mszy św. inauguracyjnej według następującego porządku:

– Koronka do Bożego Miłosierdzia połączona z krótką adoracją Najświętszego Sakramentu;

– Koronka do Ducha Świętego

Msza św. sprawowana w intencjach Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

W związku z nowym rokiem naszej formacji pragnę wraz z Zarządem DNNUJ przekazać następujące informacje: Przede wszystkim wyrażamy Wam wdzięczność za mijający rok, w którym podejmowaliście swoje dyżury modlitewne. Dziękujemy za wsparcie duchowe, szczególnie chorym, za ich dar cierpienia, który włączacie w omadlane intencje. Dziękujemy wszystkim Kapłanom, Opiekunom Rejonowym i Parafialnym za troskę duszpasterską. Dziękujemy Koordynatorom i Wam wszystkim, należącym do Wielkiej Rodziny Uczniów Jezusa. Polecamy Was w codziennej modlitwie, a szczególnie podczas Mszy św. w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych, a dla zmarłych prosimy o dar zbawienia wiecznego. Niech Jezus Chrystus króluje w naszych sercach, rodzinach, parafiach, a Duch Święty dodaje odwagi, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga.

Trwamy w naszych parafiach na Eucharystii, w III poniedziałki miesiąca, w intencji Ojczyzny, aby Bóg oddalił wszelkie zagrożenia, modlimy się o nowe powołania oraz za misje święte.

Jeśli nie będzie przeszkód, to tradycyjnie po Świętach Wielkanocnych, w sobotę, 10 kwietnia 2021 r. spotkamy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w Ełku na naszym Diecezjalnym Dniu Skupienia. Podczas spotkania planujemy omówić najważniejsze sprawy Dzieła z Koordynatorami.

Z Chrystusowym pozdrowieniem i darem modlitwy

Ks. kan. dr Jacek Nogowski

opiekun diecezjalny DNNUJ