Inauguracja Studium Małżeństwa i Rodziny im. św. Jana Pawła II

„Jeżeli rodzina zostanie osłabiona, to wszystko się rozejdzie. W naszej diecezji chcemy mocny nacisk położyć na pomoc małżeństwom, pomoc rodzinie aby stawały się podmiotem ewangelizacji” – mówił bp Jerzy Mazur w czasie inauguracji w diecezji ełckiej kolejnej edycji Studium Małżeństwa i Rodziny im. św. Jana Pawła II.

Biskup ełcki dodał, że obecnie ma miejsce potężny atak na małżeństwo i rodzinę. Dlatego, jak tłumaczył “jest ogromna potrzeba dzielenia się doświadczeniem, świadectwem swojego życia aby inni uniknęli pewnych kryzysów, aby umieli przejść przez trudne chwile przeżywane w małżeństwie i rodzinie”.

Mszą św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku zainaugurowano kolejną edycję Studium Małżeństwa i Rodziny im. Św. Jana Pawła II, w ramach którego absolwenci uzyskają wiedzę m.in. z podstaw teologii, psychologii, duchowości małżeństwa i rodziny, a także bioetycznych i biomedycznych aspektów prokreacji.

„Studium skierowane jest dla osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, a także do osób, które chcą pogłębić swoja wiedzę na temat małżeństwa i rodziny . Szczególną misją jest wykształcenie osób, które oprócz formacji własnej, w przyszłości podejmą się zadania towarzyszenia narzeczonym w ich drodze do małżeństwa poprzez posługę doradcy życia małżeńskiego, czy też współpracować będą z duszpasterzami jako animatorzy duszpasterstwa rodzin w parafiach” – mówił ks. dr Paweł Tober, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej.

„Korzyści dla uczestników studium to wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych, poprawa efektywności komunikacji, głębsze zrozumienie własnych potrzeb, nabycie umiejętności prowadzenia warsztató,; pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności; dogłębne rozumienie małżeństwa według Jana Pawła II” – mówiła Monika Zubowicz, diecezjalny doradca życia rodzinnego.

Bp Jerzy Mazur życzył uczestnikom rozpoczynającego się studium, aby „zdobywali i wiedzę i mądrość, która jest darem Ducha Świętego” i by „ te spotkania przyniosły obfite owoce dobrego przygotowania się do pomocy sobie w rodzinie, najbliższym, a także tym, którzy będą do was przychodzić”.

Studium obejmuje 120 godzin zajęć, które odbywają się średnio raz w miesiącu. Wykłady znajdą swoją kontynuację w części warsztatowej, która pozwoli na nabycie konkretnych umiejętności pracy z grupą, komunikacji interpersonalnej, mediacji, sposobów pomagania w kryzysie.

Ukończenie studium uprawnia, po uzyskaniu Misji Biskupa Ełckiego, do pracy w katolickich poradniach rodzinnych i zespołach interdyscyplinarnych przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa.

rr