Informacja – dodatkowe Msze Św.

Przewielebni Księża,

zgodnie z Dekretem Stolicy Apostolskiej Biskup Ordynariusz zezwala na odprawianie 4 Mszy św. przez Kapłanów w wyznaczone dni świąteczne (25 grudnia – w dniu Narodzenia Pańskiego, 1 stycznia – w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz 6 stycznia – w dniu Objawienia Pańskiego). Dotyczy to przede wszystkim parafii, gdzie jest jeden Ksiądz na parafii. Nie wolno nadużywać tego zezwolenia, by Kapłani w koncelebrze sprawowali po 4 Mszy św.

Ksiądz Biskup Ordynariusz zezwala również, by w tym roku odprawiać 2 Pasterki, jeśli Księża uznają to za potrzebne dla rozładowania liczby wiernych w kościołach.

ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii

 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

 

Prot. N. 59720

DEKRET

 

Mając na względzie uwarunkowania wynikające z panującej na świecie pandemii, mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez Papieża FRANCISZKA, chętnie zezwalamy, aby w Okresie Narodzenia Pańskiego jedynie bieżącego roku [liturgicznego] Ordynariusze miejsca mogli z powodu trwających przyczyn związanych ze światową zarazą zwaną Covid-19, udzielić prezbiterom przebywającym na terenie ich diecezji pozwolenia na sprawowanie czterech Mszy w dniu Narodzenia Pańskiego, w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz w dniu Objawienia Pańskiego, ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych i zawsze z zachowaniem przepisów prawa, szczególnie odnośnie do kan. 951.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 16 grudnia 2020 roku.

 

Robert Kard. Sarah

Prefekt

+Artur Roche

Arcybiskup Sekretarz