Informacja o pogrzebie Kapłana – śp. Ks. Franciszek Zdrodowski

Przewielebni Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne,

Drodzy Diecezjanie,

Z żalem i nadzieją życia wiecznego informuję, że dnia 26 lutego 2019 roku w 86. roku życia i 60. roku kapłaństwa, odszedł po nagrodę do Pana śp. ks. kan. Franciszek ZDRODOWSKI wieloletni proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kumielsku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

28 lutego (czwartek), 

godz. 18.45 – wystawienie trumny z ciałem Kapłana w kościele pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu

godz. 19.00 – Msza św. żałobna z kapłanami dekanatu pw. św. Huberta w Piszu.

1 marca (piątek)

Czuwanie modlitewne przy Zmarłym Kapłanie

godz. 12:00 – Msza św. pogrzebowa w kościele pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.

po Mszy św. pochówek na cmentarzu w Piszu.

Prosimy o modlitwę za śp. ks. kan. Franciszka Zdrodowskiego oraz za pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego. Wszystkich dysponujących czasem zachęcamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych.

Requiescat in pace

S. Donata Topa – notariusz Kurii