Informacja o pogrzebie Kapłana – śp. ks. inf. Antoni Kochański

Przewielebni Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne,
Drodzy Wierni

Z żalem i nadzieją życia wiecznego informuję, że dnia 8 listopada 2020 roku odszedł do Pana śp. Ks. inf. Antoni Kochański, Kapłan Emeryt Diecezji Ełckiej, wieloletni proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Augustowie. Przeżył 87 lat życia, w tym 61 lat w kapłaństwie.

Uroczystości żałobne odbędą się w Parafii pw. MB Częstochowskiej w Augustowie według następującego porządku:

Wtorek, 10 listopada:
19.00 – Msza św. żałobna

Środa, 11 listopada:
11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

Po Mszy św. złożenie trumny na cmentarzu parafialnym w Augustowie.

Proszę o modlitwę za Zmarłego Kapłana i pogrążoną w żalu Rodzinę Zmarłego. Wszystkich, którzy dysponują czasem i możliwościami zachęcam do udziału w uroczystościach żałobnych, uwzględniając utrudnienia epidemiczne. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii