Informacja o pogrzebie Kapłana – śp. Ks. Marian Wojtkowiak CRL

Przewielebni Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne,

Drodzy Diecezjanie,

Z wiarą i nadzieją Życia Wiecznego informujemy, że dnia 4 września 2019 roku odszedł do Wieczności śp. ks. Marian Wojtkowiak CRL (l. 88), kapłan z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, który od 1977 r. posługiwał w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku jako katecheta, ceniony spowiednik, a przede wszystkim wieloletni kapelan szpitala miejskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, w następującym porządku:

Niedziela 08.09.2019 r.

godz. 19.00 – Wystawienie trumny z ciałem ś. p. Ks. Mariana Wojtkowiaka w kościele

godz. 19.15 – Różaniec w intencji Zmarłego

godz. 20.00 – Msza św. w intencji Zmarłego

Po Mszy Św. o godz. 21.00 kościół zostanie zamknięty

Poniedziałek 09.09.2019 r.

godz. 9.45 – Różaniec w intencji Zmarłego

godz. 10.30 – Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jerzego Mazura Biskupa Ełckiego, koncelebrowana przez Przełożonego Generalnego Kanoników Regularnych Laterańskich Opata Franco Bergamin CRL z Rzymu

Po Mszy Św. odprowadzenie ciała Ks. Mariana Wojtkowiaka do krypty w kaplicy pogrzebowej Kanoników Regularnych Laterańskich na Cmentarzu Miejskim w Ełku

Prosimy o modlitwę w intencji Zmarłego Kapłana, a wszystkich dysponujących czasem zapraszamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych.

Requiescat in pace

S. Donata Topa – notariusz Kurii