Informacja o pogrzebie – śp. Ks. Piotr Mazurek SDS

Przewielebni Księża,

Czcigodne Siostry

Przesyłamy smutną wiadomość od Księży Salwatorianów i Parafii pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie

o śmierci Księdza Proboszcza Piotra Mazurka SDS.

Szczegółowe informacje na temat pogrzebu w załączniku.

Proszę wszystkich o dar modlitwy za śp. Ks. Piotra Mazurka.

Wszystkich dysponujących czasem i możliwościami zachęcam do udziału w uroczystościach żałobnych.

Kapłani proszeni  są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Ełckiej Kurii Diecezjalnej