Informacja o pogrzebie – śp. Stanisława Gryboś

Przewielebni Kapłani,
Czcigodne Siostry Zakonne i Osoby Życia Konsekrowanego

Z żalem i nadzieją życia wiecznego informuję, że dnia 8 grudnia 2018 roku Pan Życia i Śmierci powołał do siebie śp. Stanisławę Gryboś (l. 80), Mamę ks. prał. mjr. Kazimierza Grybosia, proboszcza parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, będzie sprawowana we wtorek 11 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kwiatonowicach k. Gorlic.

Proszę o modlitwę za śp. Stanisławę Gryboś, za ks. Kazimierza i całą pogrążoną w żalu Rodzinę. Wszystkich dysponujących czasem zachęcam do udziału w uroczystościach pogrzebowych. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

W Suwałkach, w konkatedrze św. Aleksandra Msza Święta w 7 dzień po śmierci śp. Stanisławy będzie odprawiona w sobotę 15 grudnia o godz. 19:30.

Requiescat in pace

S. Donata Topa – notariusz Kurii