Jałmużna Wielkopostna 2019

Caritas Diecezji Ełckiej, podobnie jak w ubiegłych latach, pragnie włączyć się w dzieło JAŁMUŻNY WIELKOPOSTNEJ poprzez rozprowadzanie wśród
dzieci i młodzieży SKARBONEK WIELKOPOSTNYCH. Powołując się na hasło: „DAR Juniora dla Seniora” w okresie Wielkiego Postu otoczmy modlitwą i wspomóżmy materialnie bliźnich w potrzebie, składając ofiarę do skarbonki.
Zwracamy się zatem do Was, Drodzy Katecheci, Opiekunowie Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów Caritas z serdeczną prośbą o rozprowadzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej SKARBONEK WIELKOPOSTNYCH oraz wytłumaczenie ich istoty.
W tym roku ełcka Caritas pragnie kontynuować rozbudowę Centrum Senioralnego. Tylko dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli, darczyńców oraz wolontariuszy Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów Caritas, nasza organizacja będzie mogła świadczyć pomoc osobom w podeszłym wieku, cierpiącym i umierającym.
Skarbonki i plakaty dotyczące tej akcji można odebrać w centrali Caritas Diecezji Ełckiej, a także podczas spotkań regionalnych wolontariuszy SKC (Ełk i Giżycko – 26 lutego; Suwałki i Augustów – 27 lutego br.). Prosimy o uprzednie zgłoszenie chęci udziału w akcji poprzez kontakt telefoniczny (87 441 70 24) lub mailowy (rsawicki@caritas.pl).
ks. dr Ryszard Sawicki
wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej
ds. formacji i wolontariatu