Jan Paweł II – Święty naszych czasów

Parafia katedralna pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku organizuje XXI DIECEZJALNY KONKURS: „JAN PAWEŁ II- ŚWIĘTY NASZYCH CZASÓW”.
Celem konkursu jest:
– ukazanie świętości Jana Pawła II, jego przesłania dla świata oraz jego osoby jako patrona
naszego miasta
– włączenie się w obchody 20 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Diecezji Ełckie
– ukazanie miejsc szczególnie bliskich sercu Jana Pawła II (dzieciństwo, młodość, pontyfikat, pielgrzymki do Ojczyzny)
– oddanie czci Największemu z rodu Polaków
– poszukiwanie i promocja młodych talentów plastycznych
– popularyzacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży

Konkurs odbędzie się 6 czerwca 2019 r. ok. godz. 9.00. w parafii św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika w Ełku. Uczestnicy wystąpią w 5 kategoriach:
– plastycznej
– muzycznej
– recytatorskiej
– literackiej
– fotograficznej
Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie.
Bliższych informacji udziela katechetka SP2 w Ełku Hanna Tyszkiewicz (tel. 661-271-012).