Jest takie miejsce obok nas: WTZ Ełk-rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Pilnie poszukujemy miejsc praktyk i staży dla naszych uczestników.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej to miejsce, w który pełnoletnie osoby niepełnosprawne mają możliwość uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Ełckie Warsztaty Terapii Zajęciowej mają swoją siedzibę przy ul. Kolejowej 31.
Obecnie zajęcia prowadzone są w następujących  pracowniach terapeutycznych: życia codziennego i zieleni, techniczno-gospodarczej, ceramiki i fusingu,  higieniczno -ekonomicznej, muzyczno-teatralnej, technik różnych, rzeźbiarsko-dekoracyjnej, aktywizacji zawodowej. W placówce realizowane są również zajęcia z rehabilitacji leczniczej. Uczestnicy oraz opiekunowie prawni mają możliwość skorzystania z wsparcia psychologa.

Nasi uczestnicy podczas zajęć terapeutycznych rozwijają psychofizyczne sprawności niezbędne w pracy takie jak wytrwałość, punktualność,  odpowiedzialność.

W pracowni aktywizacji zawodowej uczestnicy przygotowywani są do roli pracownika na otwartym rynku pracy. W WTZ realizowane są praktyki wewnętrzne i zewnętrzne. Praktyki wewnętrzne przebiegają na terenie Warsztatów, podczas których podopieczni dbają o porządek wewnątrz budynku i na terenie posesji.
Natomiast praktyki zewnętrzne realizowane są na podstawie porozumień z zakładami pracy, mają charakter wolontarystyczny.
Miejsce praktyk jest dobrane indywidualnie do preferencji i predyspozycji  uczestników oraz ich zainteresowań. Uczestnicy, którzy podjęli to wyzwanie podnieśli swoje poczucie wartości, umiejętności interpersonalne, przezwyciężyli poczucie izolacji, swoje zadania wykonują odpowiedzialnie i są punktualni.
Jednocześnie pracodawcy doceniają fakt, że mogą dać szansę zdobycia doświadczenia zawodowego przez  osoby niepełnosprawne i sprawić, aby mogli poczuć się docenieni w społeczeństwie.


Dziękujemy następującym pracodawcom za współpracę i zaufanie.

 •  Szkoła Podstawowa nr7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
 •  Cafe „Ciacho” Ełk, ul. Wojska Polskiego 71 U1-a
 • Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach
 • Sklep Wędkarski „Garbus” Ełk, ul .Mickiewicza 42
 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Plastuś” Ełk, ul. Słowackiego 28
 • Cristal Travelnet Sp. z.o.o  Ełk, ul. Wojska Polskiego 34
 • Maxter SC LTD Ełk, ul. Krótka 9
 • Bar „Gosia” Ełk, Suwalska 38
 • Ełckie Centrum Kultury Ełk, ul. Wojska Polskiego 47
 • Galeria „Cacko” Ełk,ul. Piłsudskiego 11a
 • Kwiaciarnia „Kamelia” Ełk, ul.Chopina 14/2U

Zapraszamy do współpracy innych pracodawców, jednocześnie informujemy iż posiadamy wolne miejsca dla potencjalnych uczestników.

Małgorzata Charubin-kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku