Jubileusz 10-lecia Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio w Ełku

Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio „Getsemani” przy Parafii pw. Ducha Świętego w Ełku obchodzi swój jubileusz 10-lecia powstania. Grupę założył ówczesny wikariusz naszej parafii ks. Ireneusz Czyżewski. Miało to miejsce we wrześniu 2008 roku. Przez rok członkowie Grupy spotykali się w każdą środę po Mszy św. wieczornej w Sali Centrum Charytatywnego im. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” przy ul. Matejki 1. To był rok formacji.

Na wniosek proboszcza naszej parafii ks. kan. Andrzeja Gajewskiego (z dnia 26 kwietnia 2009 r.) Grupa Modlitewna św. Ojca Pio została erygowana dekretem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura (w dniu 4 maja 2009 r.).

W dniu 14 września 2010 r. Grupa została przyjęta do Centrum Międzynarodowego Grup Modlitewnych Ojca Pio z siedzibą w Domu Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo i zarejestrowana jako Grupa św. Ojca Pio „Getsemani” jak czytamy w Dyplomie przyjęcia (tłumaczonym z włoskiego), Dzieło Ojca Pio według norm statusu zgodnie z pismem z dnia 3 maja 1986 r. i zarejestrowana w San Giovani Rotondo.

We wrześniu 2010 r. naszym opiekunem i Kierownikiem Duchowym został ks. Maciej Mackiewicz, wikariusz naszej parafii. Pracę formacyjną rozpoczął we wrześniu 2010 roku i pełnił do sierpnia 2017 r.

Obecny nasz opiekun i Kierownik Duchowy to, wikariusz naszej parafii ks. Szymon Sokołowski. Pełni tę funkcję od września 2017 r. do chwili obecnej.

Program i cel działania Grup Modlitwy określił sam Ojciec Pio, mówiąc: „Jest to szkółka wiary, ognisko miłości, w której sam Chrystus przebywa za każdym razem, gdy jej członkowie gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości…”

Grupy Modlitwy św. Ojca Pio za swój program formacyjny przyjmują temat duszpasterski podany przez Episkopat Polski na bieżący rok pracy formacyjnej. Natomiast Statut Grup Modlitwy wskazuje na konieczność kierowania się ogólnymi zasadami duchowości franciszkańskiej Ojca Pio.

We wspólnocie modlimy się w intencjach: Kościoła, papieża, biskupów, kapłanów, o powołania (kapłańskie, zakonne i misyjne), uświęcenie duchowieństwa, wzrost w gorliwości chrześcijańskiej, nawrócenie grzeszników i ateistów, za chorych zwłaszcza nieuleczalnie, ludzi w podeszłym wieku, w naszych własnych intencjach oraz innych potrzebach Kościoła i społeczeństwa.

Obecnie nasza Grupa liczy 49 osób. Gromadzimy się na spotkaniach w każdą drugą środę miesiąca po Mszy św. ok. godz. 18.45 w sali domu parafialnego, a także w czwarty czwartek każdego miesiąca na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dnia 23 każdego miesiąca cała nasza wspólnota gromadzi się na Mszy świętej wieczornej, która jest odprawiana w naszych intencjach oraz w intencjach złożonych do koszyczka intencji.

Członkiem Grupy może zostać każdy, kto dobrowolnie przyjmie na siebie obowiązek codziennej modlitwy choćby jednego „Zdrowaś Maryjo…” w intencji przekazanej grupie.

Nasza Grupa Modlitewna aktywnie uczestniczy w życiu Parafii. Bardzo uroczyście obchodzimy patronalne święta Ojca Pio tj. 25 maja i 23 września, a także bierzemy czynny udział w oprawie liturgicznej Mszy św. Uroczystemu charakterowi tej Mszy św. nadaje obecność naszego pocztu sztandarowego. Poprzedza je dziewięciodniowa Nowenna do św. Ojca Pio. Jest to szczególny czas, kiedy czuwamy przy relikwiach świętego. Modlimy się z całą parafią o wstawiennictwo w potrzebach Kościoła, chorych, cierpiących, w intencjach powierzonych Grupie oraz za duchowych synów i córki św. Ojca Pio.

W okresie Wielkiego Postu przygotowujemy rozważania Męki Pańskiej, uczestnicząc w Drodze Krzyżowej. Przygotowujemy także rozważania i czuwamy w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim. Uczestniczymy w adoracji i przygotowujemy rozważania przed naszym parafialnym świętem Zesłania Ducha Świętego. Aktywnie włączamy się w naszą procesję parafialną.

W październiku włączamy się w modlitwę różańcową, przygotowując rozważania i uczestniczymy w modlitwie z całą parafią.

W 2012 roku obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia powstania diecezji ełckiej. Z tej okazji, naszej parafii oraz Grupie, przypadł zaszczyt przyjęcia i bycia gospodarzem Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Ełckiej, dla wszystkich Grup Ojca Pio w diecezji. Wydaliśmy z tej okazji okolicznościowy folder.

Także uczestniczymy w dekorowaniu kościoła na święta i inne uroczystości.

Opiekujemy się również gablotką, ustawioną przed kaplicą, w której staramy się umieszczać aktualne materiały z życia Parafii, jak również z życia naszej Grupy. Dokumentujemy bieżące wydarzenia prowadząc Kronikę Grupy.

W latach 2008–2012 wydawaliśmy Biuletyn Św. Ojca Pio. Łącznie wydanych zostało 8 Numerów, a od roku 2012 członkowie redakcji rozpoczęli współtworzenie gazetki parafialnej „Przyjdź Duchu Święty” .

Wielką radością naszej Grupy są relikwie św. Ojca Pio, figurka dostarczona z San Giovanni Rotondo, stuła z wizerunkiem Ojca Pio, ornat oraz chorągiew, które zostały ofiarowane przez członków Grupy na ręce księdza proboszcza w darze dla naszej parafii.

Święty Ojciec Pio bardzo pragnął, aby wszyscy należący do grup modlitwy dbali o wzajemną życzliwość i miłość, które są sprawdzianem wiarygodności i Bożego ducha we wspólnocie. Zatem Bogu niech będą dzięki za Wspólnotę Ojca Pio w naszej parafii. Za wszystkich uczestniczących w spotkaniach, jak i za tych których dawno z nami nie było, za tych którzy odeszli od nas do domu Ojca, a przede wszystkim za kapłanów, naszych kierowników duchowych: ks. Ireneusza Czyżewskiego, ks. Macieja Mackiewicza, jak też obecnego naszego opiekuna duchowego ks. Szymona Sokołowskiego.

W X rocznicę zawiązania się wspólnoty, wpatrujmy się na nowo w św. Ojca Pio, doskonałego syna św. Franciszka z Asyżu, naśladowcę Chrystusa, który zapatrzony w Niego, stał się ikoną Jezusa, ikoną pisaną nie na deskach lipowych, ale na żywym ludzkim ciele. Twarz Ojca Pio to twarz Jezusa. Dłonie Padre Pio to dłonie Jezusa. Stopy Ojca Pio to stopy Jezusa. Krople krwi spływające po ciele Ojca Pio, to krew uwalniająca braci pielgrzymów od ich grzechów. Podniesiona do błogosławieństwa dłoń Ojca Pio to dłoń cierpiącego Jezusa żyjącego w kapłanie.

Bądźmy wdzięczni Naszemu Panu, który powołał nas do bycia duchowymi synami i córkami św. Ojca Pio, który jak sam obiecał, będzie czekał u Bram Raju do momentu, aż ostatnie z jego duchowych dzieci wejdzie tam bezpiecznie. 51 lat temu odszedł św. Ojciec Pio. Mawiał, że „w Niebie będzie robił więcej hałasu niż na ziemi”.

Pełni wdzięczności, dziękujmy za naszą 10-letnią obecność w Grupie, aby przyczyniała się ona do wzrostu wiary, niezachwianej ufności i miłości, która wszystko przetrzyma.

Święty Ojcze Pio módl się za Nami.

Kierownik Grupy Modlitwy O. Pio w Ełku

Jolanta Nikiel