Jubileusz 100. Lecia Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek

W Diecezji Ełckiej zakończyło się Triduum Jubileuszowe celebrowane z racji 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

W dniu pierwszym – zatytułowanym „W Sercu Jezusa” uroczystości zostały włączone w XIII Ogólnopolski Festyn Rodzinny organizowany przez Caritas Diecezji Ełckiej, otaczając modlitwą dzieci i młodzież podczas całodziennego wydarzenia na Placu Jana Pawła II. Uroczystej Liturgii w intencji dzieci i ich rodzin, przewodniczył bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki.

Kult Serca Jezusowego jest bliski każdej Benedyktynce Misjonarce. Wieczorem, nad brzegiem jeziora Ełckiego, odbyło się piękne czuwanie, które połączyło uczestników na lądzie i na wodzie. W scenerii zapalonych pochodni i lampionów wybrzmiewały kolejne wezwania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Miało także miejsce posłanie młodzieży wyruszającej na Lednicę.

Dzień drugi – W Sercu Maryi – rozpoczął się od Biegu po Medal św. Benedykta wzdłuż jeziora Ełckiego, po którym na promenadzie przygotowane były stoiska z benedyktyńskimi smakołykami. Wieczorem, z racji pierwszej soboty miesiąca, w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, uroczystemu czuwaniu i Liturgii przewodniczył  bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. „Jesteście naczyniami glinianymi w rękach Boga” – mówił biskup do sióstr i zgromadzonych na Eucharystii.

Dzień trzeci – w Sercu Kościoła – to posłanie w nowe stulecie. Uroczystej Liturgii przewodniczył  bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki, który wyraził wdzięczność siostrom za ich posługę słowami zaczerpniętymi z Konstytucji Zgromadzenia: „modlitwa i praca to jakby dwa ramiona Benedyktynki Misjonarki wznoszące się do Boga w hymnie uwielbienia”

Podczas Eucharystii zostały pobłogosławione Panie z grupy „Benedictus”, które zapragnęły żyć duchowością benedyktyńską w swoich rodzinach.

„W moim domu gdy czytaliśmy Pismo Święte, nic nie rozumiałam. Zupełnie tak, jakbym czytała w obcym języku- tylko same litery . Wstąpiłam do grupy „Benedictus” i tak się zaczęła moja codzienna fascynująca przygoda ze słuchaniem Boga.  Odkryłam, że Bóg mnie kocha taką jaka jestem, z moimi problemami. W Słowie Bożym spotkałam Jezusa, który posyła do mnie Swojego Ducha Świętego, który zmienił moje wnętrze. Rozpalił pragnienie spotykania z Nim w sakramentach. Inaczej patrzę na ludzi. Staram się na co dzień żyć według reguły benedyktyńskiej módl się i pracuj, aby Bóg był we wszystkim uwielbiony” – dzieli się swoim świadectwem p. Teresa Wieczorek, która od dwóch lat jest w grupie formacyjnej „Benedictus”.

Po Eucharystii, w Ełckim Centrum Kultury odbyła się druga część uroczystości. Goście mieli możliwość zapoznania się z życiem i działalnością Sióstr podczas emisji specjalnie przygotowanego filmu oraz na żywo usłyszeć utwory przy akompaniamencie fortepianowym zakonnej scholi „Benedicamus Domino”,pod kierunkiem s. Gregorii Dworakowskiej OSB.

Podczas uroczystej Gali na ręce Przełożonej Generalnej Matki Marceliny Kuśmierz OSB zostało przekazane odznaczenie państwowe przyznane przez Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego oraz podziękowania przez Prezydenta Miasta Ełku – Tomasza Andrukiewicza.

„Modlitwa i praca to jakby dwa ramiona benedyktynki misjonarki wznoszące się nieustannie do Boga w hymnie uwielbienia – mamy nadzieję, że to przesłanie było i pozostanie aktualne również w nowym stuleciu” – mówiła s. Blanka Szymańska OSB, dyrektor Centrum Oświatowo Dydaktycznego Diecezji Ełckiej.

„Benedyktynki Misjonarki od najmłodszych lat  towarzyszyły mi i budziły najlepsze uczucia. Uratowały wiele odrzuconych i wzgardzonych dzieci z niepełnosprawnością. Wielki szacunek i wdzięczność Bogu za te Siostry” – mówi p. Józef Wierzchoń, mieszkaniec Ełku.

Siostry Benedyktynki Misjonarki opiekują się dziećmi , prowadzą ośrodki dla dzieci i młodzieży z rożnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami fizycznymi, szkoły specjalne, domy dziecka oraz przedszkola. Podejmują też opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, a także posługę w parafiach. Na terenie Diecezji Ełckiej posługę pełni 20 sióstr.

Zgromadzenie zostało założone przez Jadwigę (Józefę) Kuleszę. 24 czerwca 1917 roku w Białej Cerkwi odbyły się pierwsze obłóczyny. Datę tego wydarzenia uważa się za początek istnienia zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Siostry Benedyktynki Misjonarki, pracują w Ełku od 1946 r. W Polsce i na misjach, we wszystkich wspólnotach żyją zgodnie z regułą ora et labora, modlitwa i praca.

rr