Jubileusze święceń kapłańskich i profesji zakonnych

W uroczystość Matki Bożej Kościoła, głównej patronki diecezji ełckiej, odbyło się doroczne święto Jubileuszy święceń kapłańskich i profesji zakonnych.

W uroczystej  Mszy św. odpustowej, w katedrze ełckiej sprawowanej pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura, biskupa ełckiego, który w tym roku obchodzi 40.lecie święceń kapłańskich, uczestniczyli dostojni jubilaci oraz wierni. W tym roku swoje jubileusze obchodziło ok. 100 jubilatek i jubilatów.

Bp Mazur w homilii wskazał na Maryję, jako Matkę Chrystusa i naszą Matkę. „Zaprośmy Maryję w nasze codzienne życie kapłańskie i życie zakonne. To Maryja pierwsza zobaczy, czego nam potrzeba w wypełnianiu naszej misji, do której zostaliśmy posłani. Ona jest spostrzegawcza i dostrzega potrzeby i  brak czegoś co może zakłócić radość” –  mówił biskup.

Stawiając za wzór kapłana z Diecezji Ełckiej, Sługę Bożego ks. Kazimierza Hamerszmta, Biskup zachęcał, aby jubilaci dążyli do świętości poprzez wierne wypełnianie zadań kapłańskich. „Dzisiaj trzeba, abyśmy głośno mówili o świętych kapłanach z naszej diecezji, jak Sługa Boży ks. Kazimierz Hamerszmit. Trzeba, abyśmy w ten sposób przeciwstawili się medialnej histerii, niesprawiedliwym i krzywdzącym atakom na kapłanów i Kościół, ze strony tych, którzy pragną zniszczyć autorytet moralny naszej wspólnoty wiary. To prawda, że jesteśmy słabi i grzeszni. Nie zaprzeczamy nieudolności, z jaką idziemy za Chrystusem. Nie wypieramy się potknięć i upadków. Przecież jak Piotr gorzko je opłakujemy i prosimy Pana o przebaczenie. Siłą kapłaństwa nie jest doskonałość tych, którzy są nim obdarzeni, ale miłosierdzie, przebaczenie i łaska Tego, który wybiera” – wyjaśniał biskup ełcki.

Ordynariusz w trakcie Eucharystii podziękował siostrom zakonnym i kapłanom za ich trud, modlitwę i wierne życie podjętym zobowiązaniom w dniu święceń i profesji zakonnej. „Jesteście potrzebni Kościołowi i światu. Jest potrzebna Kościołowi Wasza modlitwa, cierpienie i świadectwo wierności. Jest potrzebna Wasza świętość. I za nie wam dziękuję. Pragnę Was prosić, abyście nadal, gorliwie jak dotąd troszczyli się o Kościół, i w nim posługiwali”.

Biskup życzył jubilatom, aby stojąc przed Panem patrzyli także z nadzieją w przyszłość, ufając i zawierzając siebie całkowicie Bogu.  „Niech Chrystus jedyny i najwyższy Kapłan wspiera Was swym błogosławieństwem i łaską i stanie się nagrodą za Wasze apostolskie trudy i prace. Niech Maryja, Matka Najwyższego Kapłana i zarazem Matka Kapłanów i Sióstr Zakonnych stale czuwa nam Wami, wyprasza Wam potrzebne łaski, pociechę duchową i umocnienie”.

Najstarszym kapłanem w diecezji ełckiej jest ks. Józef Kącki CRL, który w tym roku świętuje 74 rocznicę święceń. Od 1947 r. jest związany z duszpasterstwem na terenie diecezji ełckiej. Natomiast 66 lata profesji zakonnej świętuje s. Dorota Chrostowska CST, posługująca w Suwałkach.

Po Mszy św. w Centrum Pastoralno-Dydaktycznym odbyła się uroczysta agapa, podczas której złożono życzenia jubilatom i wręczono drobne podarunki.

rr