Jubileusze święceń kapłańskich i profesji zakonnych

Jubileusze i poszczególne rocznice święceń kapłańskich oraz ślubów zakonnych uczcimy w naszej diecezji 24 kwietnia.

Z tej racji Msza św. będzie sprawowana o godz. 10.00 w Katedrze Ełckiej.

Po Mszy św. Przewidziane jest wspólne spotkanie i agapa w budynku Seminarium Duchownego. Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni indywidualnymi listami.