Jubileuszowa XXV Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę A.D. 2017 – „Idźcie i głoście”

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to „rekolekcje w drodze”. Cechuje je duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie regulaminu. Nie może w niej zabraknąć młodzieńczego entuzjazmu – pogody ducha, uśmiechu i radości. Pielgrzymka wyrusza z Ełku 28 lipca (piątek), po Mszy św. o godz. 6.00, natomiast wejście na Jasną Górę przewidziane jest 11 sierpnia (piątek) ok. godz. 10.30. Noclegi planowane są w miejscowościach: Biała Piska, Zabiele, Dąbrówka, Sypniewo, Maków Mazowiecki, Winnica, Kazuń Polski, Kampinos, Jesionka, Głuchów, Będków, Woźniki, Wola Blakowa, Mykanów, Jasna Góra.

Grupy zmierzające do Ełku pieszo wychodzą ze swoich miejscowości odpowiednio wcześniej, ta z Giżycka łączy się z całą pielgrzymką w Nowej Wsi Kościelnej.

W trakcie zapisu na pielgrzymkę u księdza przewodnika lub proboszcza należy podać: nazwisko i imię uczestnika, pesel, wiek, parafię, dokładny adres, nazwisko opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej (do 15 lat) lub zgodę rodziców na samodzielny udział w pielgrzymce, (16 – 18 lat), numer telefonu domowego, uiścić opłatę wpisowego, która wynosi 150 zł. (dzieci i młodzież poniżej 15 lat – 130 zł). Jeżeli na pielgrzymkę wybiera się rodzina, opłatę pobiera się tylko od dorosłych i od jednego dziecka. Listę pielgrzymów oraz kwotę wpisowego należy przekazać swojemu przewodnikowi. Grupy pielgrzymkowe wyruszą z następujących miejscowości: Augustów, Ełk, Giżycko, Gołdap, Olecko, Pisza i Suwałki.

W tym jubileuszowym roku w szczególny sposób zapraszamy wszystkich, którzy niegdyś pielgrzymowali z EPP na Jasną Górę. Niech wspólne świętowanie 25-lecia pielgrzymowania przed tron Pani Jasnogórskiej będzie okazją do wspomnień i radości.

Przewodnicy poszczególnych grup pielgrzymkowych koordynują sprawy organizacyjne umożliwiające duszpasterską pracę w grupie, powołują służbę porządkową, organizują przewóz bagażu, ustalają z proboszczami przemarsz jego grupy do chwili połączenia się z główną wyruszającą z Ełku po mszy św. sprawowanej w katedrze o godz. 6.00. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Jerzego Mazura.

Księża proboszczowie otrzymają plakaty od przewodników, na których zostaną zamieszczone informacje usprawniające zapisy, organizację grupy i jej wymarsz. Podstawowe wiadomości są umieszczone na stronie internetowej: www.pielgrzymka.diecezja.elk.pl oraz www.facebook.com/EPP.2011. We wszystkich sprawach dotyczących pielgrzymki na Jasną Górę można zwracać się do jej kierownika – ks. Łukasza Kordowskiego (ul. 3-go Maja 10, 19-300 Ełk; tel. 516-237-040; email: venejk.4.4@wp.pl).

Zapraszamy wszystkich wiernych oraz pielgrzymów poprzednich pielgrzymek, którzy nie będą mogli pójść w tym roku, aby dołączyli do XXV EPP w pierwszym dniu, kiedy wychodzimy z danej miejscowości lub przyjechali do Częstochowy na dzień wejścia, w dniu 11 VIII 2017, w ramach wyjazdu zorganizowanego przez parafię bądź dekanat. Można przyjechać bezpośrednio do Częstochowy albo uczestniczyć w ostatnim dniu wędrówki pieszej. Oto program tego dnia (11 VIII – poniedziałek):

5.00 – wyjście z Mykanowa spod kościoła – ( do Częstochowy 18 km)

7.15 – wyjście z odpoczynku w Lubojni spod kościoła – (do Częstochowy 11 km)

10.30 – przywitanie pielgrzymki przed szczytem Jasnej Góry

11.00 – Msza św. w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej

12.30 – 20.30 – czas do własnego zagospodarowania w Częstochowie

21.00 – Apel Jasnogórski

21.30 – Droga Krzyżowa na wałach Jasnej Góry (prosimy o wzięcie lampionu)

23.00 – powrót do swoich parafii

 

Szczęść Boże!

     Ks. Łukasz Kordowski

     Kierownik EPP na Jasną Górę

plakat do pobrania: pielgrzymka JGóra