Jubileuszowa XXV Ełcka Piesza Pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę

„Tegoroczna XXV Ełcka Piesza Pielgrzymka jest pielgrzymką jubileuszową. Ten srebrny jubileusz to dobra okazja, by z wdzięcznością spojrzeć w przeszłość oraz z nadzieją w przyszłość. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami przez całe życie i jest nam znany cel naszej pielgrzymki – królestwo niebieskie” – mówił dziś bp Jerzy Mazur, w katedrze ełckiej, podczas Mszy św. inaugurującej XXV Ełcką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.

Prawie 400 pielgrzymów z Ełku, Suwałk, Augustowa, Gołdapi i Olecka, 500-kilometrową trasę zakończą 11 sierpnia. Na trasie dołączą też pątnicy z Pisza i Giżycka. Wśród pielgrzymów, już kolejny raz idzie bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. To jedna z najdłuższych pielgrzymek pieszych do Częstochowy.

Pątników żegnał biskup pomocniczy Romuald Kamiński wraz z licznie przybyłymi ełczanami. Konferencjom pielgrzymkowym będzie przewodziło hasło; „Idźcie i głoście”.

W homilii bp Mazur zapewniał: „W tym pielgrzymowaniu nie jesteśmy sami. Jest z nami Bóg, a kto idzie z Bogiem, nie chodzi w ciemności. Pielgrzymka pomaga człowiekowi zobaczyć siebie w prawdzie i dlatego każdy pielgrzym wraca z pielgrzymiego szlaku odnowiony”.

Hierarcha zachęcał pątników, aby podczas pielgrzymki zapalali w sobie ogień miłości i nieśli go innym.

„Pielgrzymka może mieć charakter pokutny, dziękczynny, ale przede wszystkim jest żywym doświadczeniem Boga. Na pielgrzymim szlaku towarzyszy nam Matka Najświętsza, od której uczymy się wierności i posłuszeństwa, radości i miłości, odwagi i nadziei oraz pokładania ufności w Bogu. Patrząc na Maryję nieśmy Chrystusa innym. Umiejmy zawierzyć siebie Bogu jak Maryja. Uczmy się słuchać jak Maryja, kochać jak Maryja, służyć jak Maryja i rozmawiać z Bogiem jak Maryja” – nawoływał biskup.

Kierownik pielgrzymki ks. Łukasz Kordowski podkreślał, że pielgrzymka to rekolekcje w drodze przeniknięte duchem modlitwy, miłości i mężnego znoszenia trudów wędrówki. „To pielgrzymowanie niech będzie naszym wspólnym dziękczynieniem za 25 lat istnienia naszej diecezji i pięknego dzieła jakim jest Ełcka Piesza Pielgrzymka. W tym roku w sposób szczególny będziemy próbowali uświadomić sobie, że to na nas spoczywa obowiązek głoszenia Dobrej Nowiny każdemu napotkanemu człowiekowi. Również będziemy zapoznawać się z orędziami objawień Maryjnych w Fatimie w stuletnią rocznicę tych wydarzeń” – mówił ks. Kordowski.

Podczas przygotowań do pielgrzymki w parafiach były zbierane intencje od osób, które z różnych przyczyn nie mogły same podjąć tego trudu. Zgromadzono tysiące próśb, które pątnicy będą wypraszać u Pani Jasnogórskiej.

Kierownik pielgrzymki zaprasza wszystkich, którzy nie mogą iść, aby przyjechali do Częstochowy na dzień wejścia pielgrzymki na Jasną Górę 11 sierpnia, gdzie o godzinie 11.00 pielgrzymi wezmą udział w Mszy św.

Jednym z owoców jubileuszowej pielgrzymki będzie album, ukazujący historię diecezjalnego pielgrzymowania do Pani Jasnogórskiej od 1992 roku.

W tym roku na pątniczy szlak wraz z pielgrzymami wyruszył Pasterz diecezji bp Jerzy Mazur. Na czas rekolekcji w drodze pielgrzymów błogosławił bp Romuald Kamiński.

rr