Kalendarium głównych celebracji związanych z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym w diecezji ełckiej, w miesiącu październiku

Kalendarium głównych celebracji związanych z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym w diecezji ełckiej, w miesiącu październiku:

1.10.2019 r. Ełk – Karmel – godz. 7.00 – rozpoczęcie uroczystą Mszą św. Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w klasztorze Sióstr Karmelitanek w uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji
1.10.2019 r. Ełk, katedra – godz. 18.00 Msza św. inaugurująca Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. W tym dniu we wszystkich parafiach inauguracja Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.
3.10.2019 r. WSD Ełk – inauguracja roku akademickiego w WSD w Ełku
5.10.2019 r. – sanktuarium w Gietrzwałdzie – Spotkanie Osób Konsekrowanych północo-wschodniej Polski – oprawę liturgiczną obejmuje diecezja ełcka.
6.10.2019 r. – godz. 7.00, Msza św. transmitowana przez TVP 1 – Kraków Łagiewniki
11.10.29019 r. – Jasna Góra, spotkanie maturzystów. Apel Jasnogórski
13.10.2019 r. Ełk, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Dzień Papieski
13. 10.2019 r. – Ewangelizacja na ulicach miast i miejscowości całej diecezji
15.10.2019 r. – Suwałki, spotkania rejonowe kapłanów
16.10.2019 r. – Orzysz, spotkania rejonowe kapłanów
17.10.2019 r. – Ełk, spotkania rejonowe kapłanów
19.10.2019 r. – Ełk – II Diecezjalny Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej (stacja dorosłych i młodzieżowa)
20.10.2019 r. – II Diecezjalny Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej w parafiach, wspólnotach zakonnych
20.10.2019 r. – Ewangelizacja na ulicach miast i miejscowości całej diecezji;
20.10.2019 r. – godz. 9.00 Msza św. z Bazyliki Krzyża Świętego w Warszawie, transmitowana przez Polskie Radio Program 1.
26.10.2019 r. – godz. 8.30 – katecheza misyjna emitowana przez Radio Maryja (powtarzana o 17.00)
28.10.2019r. – Ełk, katedra – Msza św. z udziałem zelatorów i zelatorek Róz Żywego Różańca transmitowana przez TV Trwam i Radio Maryja, Rozmowy niedokończone temat „Powołanie misyjne”
31.10.2019 r. – Ełk, katedra – zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

 

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka
na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.