Kaletnik – Parafia p.w. Ducha Świętego

Rys historyczny: Parafia p.w. Ducha Św. w Kaletniku została erygowana 10 marca 1794 r. przez Ks. Bpa Ignacego Jakuba Massalskiego. Obecny kościół parafialny zbudowano w okresie międzywojennym. Poświęcił go 1 września 1935 r. Ks. Bp B. Gumowski a konsekrował 20 sierpnia 1994 r. Ks. Bp Wojciech Ziemba, Biskup Ełcki.

Wyposażenie: kościół zbudowany z cegły, tynkowany, pokryty blachą ocynkowaną. Jest budowlą trzynawową Główny ołtarz kościoła w stylu barokowym. W górnym polu rzeźba gołębicy, symbolu Ducha Sw.- Patrona parafii. Ołtarz soborowy i lektorium z marmuru. Tradycyjna ambona i ławki dla wiernych.

Msze Święte: dni powszednie: 7.00, 17.00 (od października do maja 16.00), niedziele: 9.00, 10.00 (w budynku szkoły w Jeglińcu), 12.00

Grupy parafialne: Ministranci, Bielanki, Żywy Różaniec, Caritas, Szkolne Koło Caritas, Krucjata eucharystyczna, Dzieci Maryi.

Odpusty: Zesłanie Ducha Świętego, MB Pocieszenia (niedziela po św. Augustynie)

Księgi parafialne: od 1920 r., kronika parafialna od 1998 r.

Plebania: budowana w latach 1986-1988, pokryta blachą ocynkowaną

Cmentarz: cmentarz grzebalny parafialny w niedalekiej odległości od kościoła.

Do parafii należą miejscowości: Adamowizna, Bilwinowo, Bobrowisko, Boksze Nowe, Boksze Osada, Deksznie, Dębowo, Głęboki Rów, Grauże Nowe, Jegliniec, Kaletnik, Klonorejść, Linówek, Lipniak, Lipowo, Łowocie, Orlinek, Piotrowa Dąbrowa, Polule, Pokomsze, Wiatrołuża I, Wiatrołuża II, Wysoka Góra

Z parafii pochodzą: O. Romuald Gościewski OCD, Br. Leszek Gościewski OFM, Br. Adam Makarewicz OMI, S. Teresa Popko RM, S. Teresa Milewska SJK, S. Barbara Milewska SJK, S. Hiacynta Augustynowicz RM, S. Halina Rubin SA

Wyposażenie kościoła: Kościół murowany z cegły pełnej o fundamencie kamiennym. Świątynia posiada trzy nawy z prezbiterium zakończonym poligonalną absydą. W prezbiterium, nad tabernakulum znajduje się duży krzyż. Ołtarz soborowy wykonany jest z drewna, z artystycznymi okuciami metalowymi. Po stronie lewej ołtarza znajduje się wnęka z obrazem Jana Chrzciciela, natomiast po prawej stronie wisi obraz MB Częstochowskiej, zwanej MB Krechowiecką.

 Adres:

Kaletnik
16-411 Kaletnik
Telefon: (87) 564-79-28

Msze święte:

9:00
12:00