Kancelaria Ełckiej Kurii Diecezjalnej w Ełku 

Kancelaria jest organem pomagającym Ordynariuszowi Diecezji w administracyjnym zarządzaniu diecezją oraz w funkcjonowaniu Kurii Biskupiej. Kanclerz w kurii diecezjalnej sporządza i wysyła dokumenty kurialne, uwierzytelnia akta oraz strzeże i przechowuje je w archiwum kurii – jest jednocześnie notariuszem. W kancelarii kurialnej może być ponadto ustanowiony wicekanclerz i notariusze. Sporządzone przez nich lub podpisane pismo nabiera charakteru urzędowego. Por. KPK, kan. 482, 483 nn

Adres:

Plac Katedralny 1

19-300 Ełk

tel. 87/ 621-68-02

e-mail: kuria@diecezja.elk.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 9.00 – 13.00; 14.00 – 16.00
Środa 9.00 – 13.00
Czwartek 9.00 – 13.00; 14.00 – 16.00
Piątek 9.00 – 13.00

Wikariusz Generalny, Kanclerz: Ks. dr Marcin MACZAN
kanclerz.elk@gmail.com