Katolicki Turniej Piłki Siatkowej z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja

Parafialny Klub Rekreacyjno-Sportowy działający przy parafii św. Mikołaja w Mikołajach zaprasza zainteresowane drużyny do udziału w organizowanym przez nas po raz kolejny turnieju mającym na celu popularyzację niewątpliwie ciekawej dyscypliny sportu, jaką jest piłka siatkowa a jednocześnie przypomnienie młodzieży ważnego wydarzenia z historii Polski, jakim było uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Naszą propozycje kierujemy w szczególności do parafii diecezji ełckiej, przy których znajduje KSM. Sądzimy, że taki turniej będzie doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów wśród katolickiej młodzieży naszej diecezji.

Katolicki Turniej Piłki Siatkowej z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja

Hala Sportowa Mikołajki, 04 maja 2018 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie turnieju)

WYBRANE ZASADY ROZGRYWEK

 1. Turniej skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej uczącej się.
 2. W rozgrywkach biorą udział drużyny (do 10 osób) – reprezentacje parafii
 3. Skład drużyn jest mieszany, w każdym momencie na boisku pozostają przynajmniej dwie dziewczyny
 4. Ilość grup i układ drużyn w grupach zależy od ilości zgłoszeń
 5. O numerze drużyny zdecyduje losowanie
 6. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów
 7. Punktacja meczy grupowych

Mecz wygrany 2:0 ​– ​3 pt.

Mecz wygrany 2:1 ​– ​2 pt.

Mecz przegrany 1:2 ​– ​1 pt.

Mecz przegrany 0:2 ​– ​0 pt.

 1. W przypadku takiej samej sumy punktów o kolejności decyduje różnica małych punktów
 2. Kwota wpisowego: 50 zł (od drużyny)
 3. Zawodnicy zobowiązani są do okazania – w razie wątpliwości – ważnych legitymacji szkolnych.
 4. Zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 na adres:

Parafialny Klub Rekreacyjno-Sportowy

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1

11-730 Mikołajki

bądź na adres mailowy: pkrs.mikolajki@gmail.com

Uwaga! Zgłoszenia mailowe muszą zawierać listę uczestników!

Karta zgłoszeniowa do pobrania: Karta zgłoszeniowa

Jan Trzeciakiewicz

Sekretarz PKRS Mikołajki