Kiermasz Misyjny w ełckiej podstawówce

„Biedni potrzebują naszych rąk, by im służyły,  naszych serc, by ich kochały”  / Matka Teresa z Kalkuty /

W dniach 15 – 16 marca 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku Wielkanocny Kiermasz Misyjny na rzecz  Salezjańskiego Domu Dziecka im. Marii Romero w stolicy Kenii – Nairobi.   W ramach wieloletniego programu Adopcja na Odległość, poprzez różne akcje charytatywne, pomagamy dzieciom – sierotom w zapewnieniu wyżywienia i edukacji.

Tegoroczny Wielkanocny Kiermasz zorganizowali uczniowie Szkolnego Koła Misyjnego „Mały Misjonarz Jezusa” wraz z rodzicami pod opieką nauczycieli: p. Elżbiety Sobczyk, p. Anny Czajki oraz p. Joanny Baranowskiej.  Na stoisku można było zakupić przepiękne pisanki, baranki, stroiki, książeczki misyjne oraz obrazki, kolorowanki, ciasta i inne.  Dochód ze sprzedaży ozdób wielkanocnych został przekazany, za pośrednictwem Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, siostrze misjonarce Katarzynie Urbańskiej pracującej w sierocińcu w Nairobi. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu kiermaszu, a przede wszystkim rodzicom, którzy z własnej inicjatywy upiekli ciasta na kiermasz i przynieśli wykonane przez siebie stroiki oraz inne ozdoby świąteczne. Dziękujemy również rodzicom i uczniom pomagającym w sprzedaży, za ich ofiarną i bezinteresowną pomoc na rzecz potrzebujących.

Elżbieta Sobczyk, Anna Czajka, Joanna Baranowska

fot. Elżbieta Sobczyk