Kolejna edycja kursu: „Fotograf i kamerzysta w zgromadzeniu liturgicznym”.

Centrum Oświatowo Dydaktyczne i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego serdecznie zapraszają na kolejną edycję kursu: „Fotograf i kamerzysta w zgromadzeniu liturgicznym”.

Zajęcia rozpoczną się dnia 1 kwietnia 2017 r. o godz. 10 w Centrum (budynek kurii). W ramach kursu przewidziano 2 spotkania o charakterze wykładowym, warsztatowym i liturgicznym. Spotkanie drugie będzie miało miejsce 8 kwietnia 2017 o godz. 10  tym samym miejscu.
Uczestnicy – po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu podsumowującego – otrzymają stosowne certyfikaty. Koszt udziału w zajęciach (wraz z materiałami dydaktycznymi) wynosi 190 zł.

Warunkiem edycji jest utworzenie grupy minimum 10-osobowej.

Zgłoszenia do dnia 21 marca 2017 r.

Na pierwsze zajęcia prosimy o przywiezienie z  sobą zdjęć legitymacyjnych/paszportowych niezbędnych do przygotowania certyfikatów.

Patronat medialny nad szkoleniem obejmuje Diecezjalny Miesięcznik „Martyria”

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych formacyjnych spotkaniach.

Zapisy i kontakt:

  • Centrum Oświatowo Dydaktyczne
  • Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
  • Plac Katedralny 1; 19-300 Ełk
  • tel. 87 621 68 14
  • tel./fax 87 621 68 37
  • e-mail: wdo@diecezja.elk.pl