Kolejne spotkanie poświęcone tematyce Bożego Miłosierdzia

W środę 22 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w siedzibie Caritas Diecezji Ełckiej miało miejsce kolejne spotkanie poświęcone tematyce Bożego Miłosierdzia. Spotkanie rozpoczęło się konferencją ks. Karola Czaplickiego – wikariusza parafii pw. NMP królowej Apostołów w Ełku. Tematyka konferencji poświęcona była „Bogu – Ojcu Miłosierdzia”. Kapłan przypomniał, że Bóg nieraz doświadcza człowieka, ale ciągle przy nim jest. Patrzy na ziemię przez rany swego Syna. Fakt ten budzi w nas ogromną ufność. Mówił, że św. s. Faustyna uczy nas z prostotą stawać przed obliczem Ojca.

Po konferencji był czas nas na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę koronką do Bożego miłosierdzia. Następnie sprawowano Eucharystię. Uczestnikom spotkania towarzyszyła intencja modlitwy za zmarłych z naszych rodzin, poległych w obronie naszej Ojczyzny i dusze w czyśćcu cierpiące. O oprawę muzyczną zadbali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Na zakończenie mszy św. s. Tabita Staroszczak – przełożona domu i kierownik Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej –  gorąco podziękowała wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Po błogosławieństwie uczczono relikwie św. s. Faustyny. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez mieszkanki Domu Samotnej Matki.

Warto nadmienić, że spotkania poświęcone tematyce Bożego miłosierdzia odbywają się raz w miesiącu – zwykle każdego 22. Nie będzie jednak spotkania w grudniu – z uwagi na bliskość Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2018 r. o godz. 16.30, na które serdecznie zapraszamy wraz ze wspólnotą Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

ks.Ryszard Sawicki
wicedyrektor ds. formacji Caritas Diecezji Ełckiej