Komunikat Biskupa Ełckiego – 30.10.2016r.

Komunikat Biskupa Ełckiego – 30.10.2016r.   

Drodzy Diecezjanie, a szczególnie mieszkańcy Ełku.

Z bólem serca przekazuję informację, że w ostatnim czasie dwóch kapłanów naszej diecezji, z powodu popełnionych czynów niegodnych powołania kapłańskiego, zostało zasuspendowanych i odwołanych z placówek, w których pracowali. Jeden kapłan już w maju, a drugi w październiku br. Będziemy modlić się za tych kapłanów, by dobry Bóg wybaczył im to sprzeniewierzenie świętego sakramentu.

Ponadto jesteśmy również świadkami bezceremonialnego ataku internetowego na Instytucje Caritas Diecezji Ełckiej, jej dyrektora, ks. Dariusza Kruczyńskiego a także na mnie, jako Biskupa Ełckiego. Wyrażam wielkie ubolewanie z tego powodu, iż tak oszczercze słowa, nie mające jak dotąd realnych potwierdzeń, są przez wielu ludzi bezkrytycznie przyjmowane za pewnik i powodują znieważanie Kościoła i kapłanów. Łatwo rzucać słowa w internecie, gdzie nie trzeba ich udowadniać.

Jestem tym faktem głęboko zasmucony, tym bardziej, iż Caritas Diecezji Ełckiej od lat prowadzi wiele akcji, pomaga ludziom na wielu płaszczyznach i rozlicza się ze swoich finansów zarówno przed organami kościelnymi, jak i państwowymi. Wszystkie wpływy i dotacje muszą być zawsze rozliczone, by móc otrzymać kolejne.

Zapewniam, iż na dzień dzisiejszy nie mam żadnych sygnałów o nieprawidłowościach w finansach naszej Caritas diecezjalnej. Apeluję o zdroworozsądkowe podejście do tematu, a nade wszystko o modlitwę w intencji naszego Kościoła ełckiego.

Każdy grzech w Kościele, zarówno kapłanów, jak i świeckich, jest głęboką raną i powinien być odpokutowany. Wszystkie sprawy bieżące są badane i analizowane, zaś całość przekazana została już dawno do prokuratury, jako instytucji państwowej i niezależnej.

Pragnę także poinformować, że już trzy lata temu był wielki atak medialny na Caritas Diecezji Ełckiej i jej dyrektora. Przez publikowanie nieprawdziwych i obraźliwych artykułów zostały naruszone dobra osobiste dyrektora Caritas. Sprawa została złożona do sądu i wygrana. Treść wyroku  sądu można przeczytać na stronie Caritas Diecezji Ełckiej.

Maryi, Matce Kościoła, Patronce naszej diecezji zawierzam te i inne sprawy diecezji ełckiej.

Bp Jerzy Mazur SVD

     Biskup Ełcki