KOMUNIKAT Biskupa Ełckiego dotyczący inicjatywy „Różaniec do granic” w diecezji ełckiej

KOMUNIKAT

Biskupa Ełckiego

dotyczący inicjatywy „Różaniec do granic” w diecezji ełckiej

Trwamy w jubileuszowym roku objawień w Fatimie. Szczególną sposobnością do realizowania wezwania Matki Bożej jest ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic”. W sobotę, 7 października, otoczymy modlitwą różańcową całą naszą ojczyznę, aby modlić się w intencji naszej Ojczyzny, Europy i całego świata. Modlić się będziemy szczególnie za rodziny i o umocnienie na drodze wiary.

Maryja w Fatimie przekazała nam Orędzie wzywające do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej, a także prośbę o nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, czyli zawierzenia się Jej Niepokalanemu Sercu i nabożeństwo I Sobót Miesiąca. Różaniec to jest nasza broń. To jest nasza tarcza. Aby przezwyciężać zło i grzech, korzystajmy z tego oręża. I nie tylko módlmy się o swoje zbawienie, ale też i o zbawienie drugiego człowieka, abyśmy zadośćuczynili za grzechy innych. Życzę wszystkim diecezjanom, aby ta inicjatywa przyczyniła się także do odkrycia skarbu, którym jest modlitwa różańcowa.

Nabożeństwa „Różańca do granic” zostaną przeprowadzone w tzw. kościołach stacyjnych.
W diecezji ełckiej kościołami stacyjnymi stały się wszystkie kościoły parafialne wzdłuż granicy: Węgielsztyn, Olszewo Węgorzewskie, Budry, Banie Mazurskie, Żabin, Gołdap (NMP Matki Kościoła), Gołdap (św. Józefa), Dubeninki, Żytkiejmy, Wiżajny, Rutka-Tartak, Becejły, Puńsk, Smolany, Sejny, Berżniki, Giby, Mikaszówka, Lipsk, Rygałówka. Ponadto zostały wyznaczone dwa inne miejsca stacyjne „Różańca do Granic”: Katedra ełcka i Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej.

We wszystkich kościołach stacyjnych naszej diecezji już o godz. 10.30 rozpocznie się konferencja wprowadzająca, a następnie o godz. 11.00 Msza św. Bezpośrednio po Eucharystii  zostanie przeprowadzone Nabożeństwo Eucharystyczne, a po nim rozpocznie się modlitwa różańcowa połączona z pielgrzymowaniem. Z każdego kościoła stacyjnego wierni będą pielgrzymować w dwóch kierunkach, odmawiając cztery części różańca: dwie części w intencji rodzin i Polski oraz dwie w intencji pokoju w Europie i na świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl

Zapraszam wszystkich diecezjan do włączenia się w inicjatywę „Różaniec do granic” w wyznaczonych kościołach stacyjnych naszej diecezji. Ponadto w parafiach przygranicznych zapraszam, aby gromadzić się również przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Szczególne zaproszenie kieruję do wszystkich chorych i cierpiących, aby zjednoczyli się duchowo odmawiając w tym czasie modlitwę różańcową. Natomiast wszyscy, którzy nie będą mogli udać się do kościołów stacyjnych, niech odmawiają modlitwę różańcową w swoich kościołach parafialnych lub w swoich domach. W tym dniu pragniemy złożyć dar serca na tacę, czy w innej formie jako pomoc rodzinom z Aleppo w Syrii.

Pragnę również przypomnieć, że jest to pierwsza sobota miesiąca. Dlatego też zachęcam do nabożeństwa pierwszej soboty miesiąca, które zawiera cztery istotne warunki: spowiedź wynagradzającą, Komunię św. wynagradzającą, odmówienie różańca i 15 – minutową medytację. Do spowiedzi w intencji wynagradzającej można przystąpić już wcześniej.

Słowa Chrystusa: „Idźcie i głoście”, niech nas wszystkich jeszcze bardziej mobilizują do zapraszania i zachęcania naszych bliźnich do wypełniania prośby Matki Bożej z Fatimy. Prośmy o wstawiennictwo za nami u Boga święte dzieci fatimskie Hiacyntę i Franciszka. Duch Święty niech umacnia nas na tej drodze pełnienia woli Bożej i wypełnienia prośby Maryi.

Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Bp Jerzy Mazur SVD

Biskup Ełcki

  do pobrania:  Komunikat BIskupa Elckiego 2017