Koncert Majowej Pieśni Religijnej pt. „Chwalcie łąki umajone”

18 maja 2019 roku przy krzyżu przydrożnym we wsi Zarzecze, gm. Przerośl po raz szesnasty spotkały się zespoły ludowe z naszego powiatu, gołdapskiego oraz  z powiatu oleckiego na Koncercie Majowej Pieśni Religijnej pt. „Chwalcie łąki umajone”.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta polowa odprawiona przez księdza kanonika Janusza Chachulskiego proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Przerośli, połączona z poświęceniem pól wsi. Starym i tym współczesnym pieśniom Maryjnym, śpiewanym w dawnych czasach przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych przysłuchiwali się mieszkańcy Zarzecza oraz okolicznych wsi.

Na uroczystość przybyli dostojni goście: Sekretarz Stanu w MSWiA, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej pan Jarosław Zieliński wraz z małżonką Lilianną. Powiat Suwalski, podczas uroczystości, reprezentował Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski i Rafał Konrad Bukowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach. Włodarze Gminy oraz Powiatu złożyli podziękowanie księdzu proboszczowi za pomoc w organizacji koncertu oraz modlitwę. Wyrazy wdzięczności przekazali także mieszkańcom Zarzecza za udział w uroczystości, za poczynione prace na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia, a uczestniczącym w koncercie zespołom folklorystycznym za występy i propagowanie tradycji śpiewów majowych przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach. Zespoły wystąpiły w następującej kolejności: Znaroku, Bagatela, Sidorowianki, Bakałarz, Rospuda,Uwrocie, Wigranie, Pogranicze, Przeroślaczki, Onegdaj, Zajączkowiaki, solistka Pania Anna Andruszkiewicz, Prząśniczki, Rominczanie, Przeroślaki, Szuwarki, Jarka, Szeszupiaki i Jezioranki.

Organizatorami koncertu byli Urząd Gminy w Przerośli, Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli.  Śpiewy majowe były objęte patronatem Starosty Suwalskiego oraz patronatem medialnym miesięcznika diecezji ełckiej „Martyria”.