Koronka do Bożego Miłosierdzia w Mikołajkach

Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Dzienniczek, 1728

W Mikołajkach, w Godzinie Miłosierdzia o godz. 15.00 spotkaliśmy się, przy pomniku św. Jana Pawła II na skrzyżowaniu ulic. Wspólnie rozważaliśmy tajemnice Miłosierdzia Bożego na podstawie Dzienniczka św. Siostry Faustyny, a także odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

ks. Łukasz Moćkun