Ks. Mirosław Wachowski – Podsekretarzem ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu

Z ogromną radością przekazujemy Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, dotyczący kapłana diecezji ełckiej, ks. prał. Mirosława Wachowskiego:

Nuncjatura Apostolska w PolsceN. 3172/19

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

mianował Podsekretarzem ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu, ks. prałata Mirosława Stanisława Wachowskiego, dotychczasowego radcę nuncjatury w Sekcji ds. Relacji z Państwami w tymże Sekretariacie Stanu.

Warszawa, 24 października 2019 r.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Ks. prał. Mirosław Stanisław Wachowski został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Podsekretarzem ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Dotychczas pełnił funkcję radcy nuncjatury w Sekcji ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu. Nominację ogłosił 

dziś w południe, 24 października 2019 r., nuncjusz apostolski w Polsce.

Ks. prał. Mirosław Stanisław Wachowski urodził się 18 maja 1970 r. w Piszu. Święcenia kapłańskie przyjął w Ełku 15 czerwca 1996 r. z rąk ówczesnego Biskupa Ełckiego Bpa Wojciecha Ziemby i tym samym został inkardynowany do diecezji ełckiej. Jako wikariusz pracował w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie uwieńczył tytułem doktora prawa kanonicznego. Po studiach w Papieskiej Akademii Kościelnej, 1 lipca 2004 r. rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Był Sekretarzem Nuncjatury Apostolskiej w Senegalu, potem w Przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej przy Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu, następnie Radcą Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, a od 2015 r. w Sekcji Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu.

Diecezja Ełcka wyraża ogromną wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za to wielkie wyróżnienie Kapłana Diecezji Ełckiej i okazane zaufanie. Ks. prał. Mirosławowi składamy serdeczne gratulacje i życzenia, by Duch Święty umacniał Go i prowadził w posłudze na rzecz Kościoła Powszechnego. Zapewniamy o szczerej modlitwie i wypraszamy wszelkie niezbędne łaski i Boże błogosławieństwo.

Ks. Marcin Maczan
Wikariusz Generalny