Książki na Kresy z Martyrią

Pomoc w utworzeniu polskiej biblioteki dla dzieci i młodzieży

w parafii Św. Jana Ewangelisty i M.M. Kolbego w Mińsku

Celem akcji jest :

⦁ Krzewienie znajomości języka polskiego i historii polski wśród dzieci i młodzieży narodowości polskiej, mieszkających i będących obywatelami Republiki Białorusi.

⦁ Popularyzacja idei pomocy kulturalnej i oświatowej dla dzieci i młodzieży polskiej na Białorusi.

⦁ Rozwijanie czytelnictwa polskich książek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wśród polonii zamieszkującej Republikę Białorusi.

⦁ Zapobieganie wyobcowaniu narodowemu młodzieży polskiego pochodzenia na terenie Republiki Białoruś.

Zbiórka będzie przeprowadzona w  okresie od 01.03.2017 r do 01.05.2017 r. jako dzieło miłosierdzia w ramach jałmużny wielkopostnej i nie tylko. Książki będzie można dostarczyć do redakcji miesięcznika, ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk w godz. 9.00 – 14.00 począwszy od Środy Popielcowej do końca kwietnia.

Przy parafii Św. Jana Ewangelisty i M.M. Kolbego w Mińsku chcemy pomóc w utworzyeniu biblioteczki dla dzieci, uczących się polskiego języka i kultury. Dostęp do takiej literatury jest bardzo utrudniony. Jeśli posiadasz niezniszczone, pełnowartościowe książki (najlepiej w miękkich okładkach) napisane w języku polskim (bajki, książki o kulturze, lektury szkolne, książki o tematyce religijnej i.t.p), których nie używasz, to możesz je przekazać w ramach jałmużny wielkopostnej dla dzieci i młodzieży z Mińska.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału.