KURS FOTOGRAF I KAMERZYSTA W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM

W odpowiedzi na kierowane do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego i  Centrum Oświatowo Dydaktycznego zapytania dotyczące kursu KURS FOTOGRAF I KAMERZYSTA W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM pragniemy zaprosić do udziału w kolejnej jego edycji w dniach 30.03.2019 i 13.04.2019 czyli w soboty od godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Oświatowo Dydaktycznego Diecezji Ełckiej (Ełk, Pl. Katedralny 1).

Nowością tegorocznej edycji są profesjonale zajęcia operatorskie, wzbogacające warsztat pracy fotografa/kamerzysty, a także prezentacja nowoczesnych technik możliwych do wykorzystania w czasie swojej pracy również w ramach połączeń stream.

Koszt udziału w zajęciach wraz z przerwą kawową, materiałami i certyfikatem – 180 zł. Warunkiem ukończenia kursu jest 100% frekwencja oraz pozytywny wynik z zaliczenia.

Prosimy o przesłanie zdjęcia legitymacyjnego drogą elektroniczną.

Zgłoszenia: 87 621 68 37

Serdecznie zapraszamy!

ks.dr Jacek Uchan, dyrektor WDO

s.dr Blanka Szymańska OSB, dyrektor COD