Kuty – Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe

Rys historyczny: Wieś Kuty powstała w 1550 r. a dokument lokacyjny spisano 10 lipca 1553 r. Pierwsza wzmianka o kościele w Kutach pochodzi z 1567 r. Był to kościół luterański. Świątynia została zniszczona w II poł. XVII w., natomiast odbudowano ją w 1887 r. W 1945 r. Kościół został spalony. Odbudowano go ponownie w latach 1973-1974. Parafię pw. Błogosławionego Maksymiliana Kolbego w Kutach erygował 18 czerwca 1983 roku Ks. Biskup Jan Obłąk, Biskup Warmiński

Wyposażenie: Świątynia murowana o stylu gotyckim, kryta dachówką. W kościele znajduje się gotycki krucyfiks z XV w. i barokowa rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Msze Święte: dni powszednie: 17.00, niedziele: 9.00, 11.00, 12.30 (kaplica w Krzywińskich)

Grupy parafialne: Żywy Różaniec, ministranci i lektorzy, parafialne Koło Caritas

Odpusty: NMP Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Św.), św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 sierpnia

Księgi parafialne: od 1974 r.

Plebania: Budynek murowany, kryty dachówką, z pomieszczeniem mieszkalnym dla proboszcza i kancelarią.

Cmentarz: Cmentarz parafialny w Kutach.

Do parafii należą miejscowości: Gębałka, Jakonówka, Krzywińskie, Kuty, Matyski, Piłaki Wielkie, Przerwanki Kolonia, Przytuły, Radziszewo, Stręgiel, Stręgielek

Kaplice: Filialna pw. Ducha Świętego Pocieszyciela w Krzywińskich

Wyposażenie kościoła: Kościół murowany z cegły pełnej o fundamencie kamiennym. Świątynia posiada trzy nawy z prezbiterium zakończonym poligonalną absydą. W prezbiterium, nad tabernakulum znajduje się duży krzyż. Ołtarz soborowy wykonany jest z drewna, z artystycznymi okuciami metalowymi. Po stronie lewej ołtarza znajduje się wnęka z obrazem Jana Chrzciciela, natomiast po prawej stronie wisi obraz MB Częstochowskiej, zwanej MB Krechowiecką.

 Adres:

Kuty 61
11-610 Kuty
Telefon: (87) 427-93-31

Msze święte:

9:00
11:00
12:30