Magdalena Buczek: Bądź apostołem Pana Jezusa i Matki Najświętszej

Bądź apostołem Pana Jezusa i Matki Najświętszej

Szczególnym gościem podczas I Kongresu Misyjnego Stacja Dziecięca była Magdalena Buczek, założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci.

Bardzo was wszystkich witam i pozdrawiam. Cieszę się, że możemy się zgromadzić w tak pięknym dniu, święta wszystkich dzieci. To Maryja nas wszystkich tutaj zgromadziła, bo Ona jest naszą Mamą. Tutaj jest szczególnie obecna w znaku Matki Bożej Fatimskiej. Jak wszyscy dobrze wiecie, w tym roku obchodzimy 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. A Maryja właśnie w Fatimie objawiła się trójce dzieci, które były mniej więcej w waszym wieku. Ukazała się Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Całkiem niedawno, 13 maja, dokładnie w 100-rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej, ojciec święty Franciszek ogłosił w Fatimie Hiacyntę i Franciszka świętymi. Są to pierwsze dzieci, które jako nie męczennicy, zostały świętymi. Są najmłodszymi spośród świętych. Myślę, że szczególnie dzisiaj patronują wszystkim dzieciom, każdemu z was. Są taką wskazówką prowadzącą do nieba, bo każdy z nas, niezależnie od wieku, może zostać świętym. Myślę, że każdy z was chce zostać świętym, że wszyscy chcemy kiedyś znaleźć się w niebie. Dlatego wpatrujmy się w piękny przykład Hiacynty i Franciszka, abyśmy tak jak oni odpowiadali na wezwanie Matki Najświętszej, byli wierni i posłuszni Panu Jezusowi i Matce Bożej.

            Wspólnota Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci powstała dokładnie 20 lat temu. W tym roku mamy też swój jubileusz. Chcemy odpowiadać na wezwanie, które Matka Boża skierowała w Fatimie. A wiemy, że prosiła szczególnie o to, by odmawiać różaniec święty, by modlić się o pokój na świecie, o nawrócenie grzeszników, by podejmować umartwienia i wyrzeczenia, by pocieszać Pana Jezusa, by pocieszać Jej Niepokalane Serce, które tak bardzo jest ranione grzechami ludzi. By ratować dusze przed piekłem. Dlatego właśnie codziennie odmawiamy chociaż jedną dziesiątkę różańca świętego. I modlimy się szczególnie  w tych intencjach. Pragniemy pomagać Matce Bożej w ratowaniu świata, w ratowaniu każdego człowieka. A wiemy dobrze, że jest potrzeba pokoju na świecie, że jest wiele miejsc, gdzie są wojny. Dzisiaj szczególnie myślimy o wszystkich dzieciach na świecie, bo w wielu miejscach są smutne, nieszczęśliwie, właśnie z powodu wojen, głodu, biedy. Pamiętamy o nich w codziennej modlitwie różańcowej i modlimy się o przemianę ludzkich serc. Dlatego też każdego z was również chcę zachęcić do tego, byście codziennie odmawiali chociaż tę jedną dziesiątkę różańca świętego. Ona trwa tylko 5 minut, to tak niewiele. Niezależnie od tego, w jakiej wspólnocie dziecięcej jesteśmy, niech łączy nas wspólna modlitwa różańcowa.

            Wszyscy odpowiadajmy na wezwanie Matki Najświętszej, abyśmy pomagali Jej w ratowaniu świata, człowieka, a przez to, aby każdy z nas był nieustannie otoczony opieką Matki Najświętszej. Ona wszystkich nas tak bardzo kocha, jesteśmy Jej dziećmi, chce naszego szczęścia, zbawienia. Maryja, przez różaniec, przez tę modlitwę, chce wszystkich poprowadzić do Pana Jezusa, abyśmy mogli Go jeszcze lepiej poznawać, coraz więcej kochać i wiernie Mu służyć w naszym codziennym życiu. Dlatego bądźmy apostołami Pana Jezusa i Matki Najświętszej.

            Tak, jak wielu z was modli się za misje, misjonarzy, tak i wy, w swoich rodzinach, w środowiskach, w szkołach, na podwórkach, tam, gdzie się spotykacie z przyjaciółmi, możecie być takimi misjonarzami, apostołami, szerząc wezwanie Matki Najświętszej, zachęcając wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej. Gorąco zachęcam, aby w waszych parafiach, miejscowościach tworzyły się i rozwijały nowe Koła Różańcowe Dzieci. Obecnie do naszej wspólnoty należy ponad 150 tys. członków z 33 krajów świata na wszystkich kontynentach. Można zatem powiedzieć, że jest to również misyjna wspólnota, bo dzieci modlą się w różnych zakątkach i językach. Łączy nas nasza Mama – Maryja i modlitwa różańcowa, którą codziennie odmawiamy. Czy chcecie pomóc Matce Bożej w ratowaniu świata przez codzienną modlitwę różańcową? Niech, w 100-lecie Jej objawień w Fatimie, to wezwanie, które wówczas skierowała, dociera do każdego człowieka w naszym kraju i na całym świecie. Niech będzie ono usłyszane także przez nas, abyśmy codziennie całym sercem na nie odpowiadali , z miłością odmawiając różaniec święty, a święci pastuszkowie z Fatimy – Hiacynta i Franciszek niech nam w tym dopomagają, abyśmy wytrwali w modlitwie różańcowej i coraz bardziej kochali Pana Jezusa i Matkę Najświętszą.