Marsz Świętych w Gołdapii

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych w Gołdapi odbył się Marsz Świętych. W barwnym, rozmodlonym korowodzie można było spotkać Świętych i Błogosławionych Kościoła Katolickiego. Podczas Marszu niesione były relikwie dwudziestu Świętych. Po drodze członkowie wspólnot rozdawali przechodniom Ewangelie. Rozśpiewani i radośni uczestnicy przeszli do konkatedry, gdzie odprawiona została Msza święta pod przewodnictwem dziekana ks. Tomasza Lalaka. Podczas liturgii uroczyście wniesione zostały relikwie Świętych. Ks. Mariusz Pawlina odczytał krótki życiorys każdego z Nich. Po wspólnej modlitwie dzieci wraz z rodzicami udały się na Bal Świętych zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, działające przy parafii NMP Matki Kościoła w Gołdapi. Podczas zabawy odbył się konkurs na najładniejszy strój. Zwycięzcą okazał się św. Wojciech. Akcje pod hasłem „Noc Świętych” cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. Dzięki nim uświadamiamy sobie, jaki jest cel naszego życia. Wszyscy dążymy do Świętości, do chwili, kiedy ujrzymy Boga i będziemy wielbić Go z Aniołami i wszystkimi Świętymi w Niebie.

EC