MARYJO JESTEŚMY! – relacja pielgrzyma

Po dziesięciu dniach pielgrzymowania z Suwałk do Wilna wreszcie docieramy do Ostrej Bramy z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia.

Przez okna kaplicy, znajdującej się nad Ostrą Bramą, dostrzegamy, świecący blaskiem wspaniałych szat, cudowny obraz Matki Bożej, otoczony srebrną okładziną ścian z licznymi medalionami, ryngrafami, tabliczkami i innymi wotami.

Wzruszeni do łez padamy na twarz, oddając Jej nasze troski i radości. Wpatrujemy się w łaskami słynący wizerunek Ostrobramskiej Pani, pokornie prosząc, aby Najukochańsza Matuchna przytuliła nas do Swego Matczynego Serca i poleciła swojemu Najmilszemu Synowi intencje nasze, pielgrzymów duchowych i tych wszystkich, których spotykaliśmy na pielgrzymim szlaku.

Czujemy jak Najmiłosierniejsza Matka szeroko otwiera swe ramiona i wyciąga ręce pełne wszelkich łask i darów oraz zdaje się do nas mówić: „uwielbiajcie ze mną Pana, razem wywyższajmy Jego Imię, gdyż wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny”.

Każdy z nas dziękując za wszystko, co spotkało w życiu, powierzył się Jej przemożnej Opiece i Wstawiennictwu.

Dodatkową radością napełnił nas widok pielgrzymów, którzy dotarli na nasze powitanie autokarami z Suwałk z Ks. Markiem Borysiakiem SDB, proboszczem salezjańskiej Parafii MB Miłosierdzia, z Krasnopola, Sejn Jeleniewa i z innych miejscowośći.

Pielgrzymi duchowi z Ełku Matce Bożej w darze przekazali 29 białych i czerwonych róż, symbolizujących 29 pielgrzymkę.

W oknie Ostrej Bramy pielgrzymów serdecznie powitali: biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis, ks. bp Jerzy Mazur, biskup Ełcki oraz ks. dr Tadeusz Jarecki, Inspektor Inspektorii Warszawskiej Zgromadzenia Księży Salezjanów.

Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki.

– Wołamy dzisiaj z głębi serca – jesteśmy. Jesteśmy tutaj, jako pielgrzymi z Polski, Litwy i innych krajów Europy. Jesteśmy, bo zeszliśmy z kanapy i weszliśmy w buty pielgrzymie. Jesteśmy, bo pragniemy by spełniały się nasze marzenia bycia blisko Boga, spotkania się z Chrystusem. Przez dzieśięć dni z Suwałk pielgrzymowaliśmy do Ciebie Maryjo ze słowami „Do Maryi w mocy Bożego Ducha”. W mocy Bożego Ducha przybyliśmy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko – zaznaczył w homilii ksiądz Biskup. – Niech ta pielgrzymka uczy was zaufania Bogu i Matce Najświętszej w podejmowaniu decyzji i wyruszania w drogę. To Bóg zaprosił nas do wędrówki, do pielgrzymowania… Bóg nikomu nie obiecuje, że w życiu będzie łatwo, ale obiecuje, że jest z nami, że będzie blisko nas i kiedy my damy się prowadzić Duchowi Świętemu to będziemy żyli Ewangelią, przykazaniami, błogosławieństwami i idąc tą drogą dojdziemy do zbawienia, do Nieba, do Królestwa Bożego. Tego możemy być pewni – dodał.

Kaznodzieja uwypuklił w sposób szczególny moc cudownego dotyku Jezusa w Słowie, Eucharystii oraz w Sakramencie Pokuty. – Dajcie się dotknąć Jezusowi słowem, które kieruje do was wszystkich. Dajcie się dotknąć Jezusowi w tejże Eucharystii, kiedy przyjmiecie Go w Komunii św. Dajcie się dotknąć Jezusowi, w sakramencie pokuty, by w swoim miłosierdziu oczyścił was z grzechów. Kiedy dacie się dotknąć Jezusowi wtedy wszystko staje się nowe i młode. My stajemy się młodzi. Wtedy zostaniecie napełnieni życiem, prawdziwym życiem, prawdziwym szczęściem.

Opierając się na przypowieści o ziarnie rzuconym w glebę, Biskup przypomniał pątnikom co to znaczy słuchać Słowa Bożego, być żyzną glebą i jak w swoim życiu wydawać obfite owoce. – Myślę, że cała pielgrzymka i nasza obecność tutaj jest tym dobrym przygotowaniem naszych serc na Słowo Boże. Otwórzcie się na łaskę, której Bóg udziela zawsze z wielką obfitością, a wtedy nasze serca staną się tą „żyzną glebą”. I słowo Boże, które padnie na nią przyniesie plon obfity. Wsłuchujcie się w Słowo Boże i bierzcie Pismo święte do ręki, czytajcie list Boga do człowieka. Słowo Boże niesie nam wyzwolenie – zaapelował mówca.

Ks. dr Tadeusz Jarecki, przełożony generalny warszawskiej Inspektorii Salezjanów w płomiennym wystąpieniu dziękował pątnikom za ich pielgrzymi trud, księdzu Tomkowi Pełszykowi za organizację i przewodniczenie Pielgrzymce już po raz dziesiąty, ks. Jarkowi Wąsowiczowi za posługę kwatermistrza, wszystkim pielgrzymkowym służbom i spotykanym na trasie ludziom za życzliwość i okazywane serce. Szczególne wyrazy wdzięczności przekazał mieszkańcom Wileńszczyzny za ich wiarę, gorąco bijące , polskie serca i niesamowite, gościnne przyjęcie pielgrzymów na trasie.

W 29 salezjańskiej Międzynarodowej Pielgrzymce pieszej z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie pielgrzymowało 740 pątników z różnych krajów w tym z Polski, Litwy, Ukrainy, Austrii, Szwajcarii, Anglii i Stanów Zjednoczonych. Wśród nich było 28 kapłanów , 2 salezjańskich diakonów i 14 sióstr zakonnych z różnych Zgromadzeń.

Po przekroczeniu granicy polsko – litewskiej opiekę duchową, aż do Samej Ostrej Bramy, sprawował nad nami niestrudzony ks. Józef Aszkiełowicz.

Pomocą przez cały, pielgrzymkowy czas służyli nam Stanisław Łabowicz, pielgrzymkowy konsul oraz wileńskie bliźniaczki Renata I Grażyna Jankowskie. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Po Tej wspaniałej Pielgrzymce śmiało możemy o sobie powiedzieć: „My Polacy z Wileńszczyzny! Nas nie mało tutaj jest!” Wracamy do naszych domów z Maryją umocnieni Duchem Świętym.

Do zobaczenia za rok na pielgrzymim szlaku!

M. Hartung