Matka Boża Częstochowska jest czczona w parafiach diecezji ełckiej

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji ełckiej tradycyjnie jest przeżywana jako dziękczynienie za łaski wypraszane szczególnie podczas pieszej diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę. Z tej okazji organizowane są pielgrzymki do parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Ponad 600 pielgrzymów z Ełku i okolic wędrowało do Grabnika. Po raz pierwszy przybyła również grupa 70 pielgrzymów z Wydmin i Giżycka pod kierunkiem ks. Przemysława Zamojskiego. Natomiast z Ziemi Suwalskiej wierni pielgrzymowali do Żylin.

Pielgrzymka z Ełku do Grabnika doczekała się swego jubileuszu i w tym roku była to już 25 piesza pielgrzymka do Matki Bożej Częstochowskiej. Niezależnie od pogody, wyruszają pielgrzymi, którzy 11 sierpnia stanęli u stóp Pani Jasnogórskiej oraz duchowi pielgrzymi, którzy towarzyszyli im swoją modlitwą.

W tym roku błogosławieństwa pątnikom udzielił bp Jerzy Mazur. Przed wejściem na szlak biskup powiedział: „Tworzycie grupę pielgrzymkową z Ełku do Grabnika. Pod względem odległości, może to nie jest długa pielgrzymka, ale przypomina nam wszystkim, tak jak każda pielgrzymka, że jesteśmy pielgrzymami tu na ziemi. Pokonując wszelkie trudności, problemy, żyjąc wiarą, nadzieją, miłością, pielgrzymujemy do nieba. Życzę wam, aby ta pielgrzymka przypominała o naszym codziennym pielgrzymowaniu do nieba”.

Nawiązując do uroczystości biskup mówił: „Dzisiejsza uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej wiedzie nas na Jasna Górę do naszego sanktuarium narodowego. Wpatrujemy się w Jej oblicze. Wypraszajcie potrzebne łaski dla wszystkich rodzin naszej diecezji, módlcie się o łaskę powołania również do życia kapłańskiego, misjonarskiego, do życia w małżeństwie sakramentalnym”.

Pielgrzymom z Ełku od lat towarzyszy krzyż i chorągiew Ełckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Wyjątkowo w tym roku powiewały również biało-czerwone flagi. Pątnicy w ten sposób włączyli się w dziękczynienie za 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny. Podczas rekolekcji w drodze konferencję poprowadził ks. kan. Jacek Uchan. Wyjaśniając warunki zyskania odpustu zupełnego kapłan wskazał na wyzbycie się przywiązania do jakiekolwiek grzechu jako najtrudniejszego do spełnienia. Zachęcał, aby korzystać z każdej okazji do zyskania odpustu, bo jest to ogromny dar w drodze do nieba.

Rozważania uczestników pielgrzymki ks. Uchan skierował także na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Przypomniał historie powstania obrazu i jego dzieje włącznie z próbami zniszczenia go. Zarówno miejsce – Jasna Góra jak i rola Matki Bożej w historii naszego narodu jest znamienna. Jak przypomniał kapłan już Henryk Sienkiewicz w „Potopie” pisał: „Dziwnie szatan jest na to miejsce zawzięty. I dokłada wszelkich starań, aby nabożeństwu tu przeszkodzić i wiernych jak najmniej do udziału w nim dopuścić. Bo nic tak do takiej desperacji piekielnego dworu nie przywodzi, jak widok czci dla Tej, która głowę węża starła.”

Wszystkich zgromadzonych czcicieli Matki Bożej Częstochowskiej powitał ks. Krzysztof Karski, proboszcz parafii w Grabniku. Zaprosił pielgrzymów i parafian do włączenia się w dziękczynienie za dar niepodległości naszej Ojczyzny oraz za czas bezpiecznego pielgrzymowania na Jasną Górę. Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. kan. Jacek Uchan, delegat Biskupa Ełckiego, a homilię wygłosił ks. Przemysław Zamojski.

Ks. Zamojski w kazaniu zwrócił uwagę, że przez całe swoje życie każdy z nas powraca do Domu Ojca. „Maryja nam przewodzi w tej pielgrzymce” – mówił kapłan. Podkreślał jak ważna jest osobista formacja człowieka, aby zwyciężał walki swego serca.

Uroczystościom towarzyszyła Miejska Orkiestra Dęta OSP w Ełku pod batutą kapelmistrza Grzegorza Karpowicza. Po Mszy św. parafianie podjęli pielgrzymów ciepłym posiłkiem oraz słodkim deserem. Osoby, które po raz pierwszy uczestniczyły w tej formie uczczenia Matki Bożej Częstochowskiej były pod wielkim wrażeniem atmosfery modlitwy oraz gościnności parafii.

mr