Mazurskie Kolędowanie w Konkatedrze pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi

W niedzielny wieczór 5 stycznia, świątynia wypełniła się po brzegi. Do wspólnego kolędowania zachęcił wiernych Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Ełk. Dyrektorem zespołu jest pan Piotr Witaszczyk, kierownikiem muzycznym pan Edward Szabat. Zespół działa prze Ełckim Centrum Kultury. To wielka wspólnota dzieci, młodzieży i starszych, którzy podtrzymują polskie tradycję i polską kulturę