Męski Różaniec ulicami Suwałk

W dniu 7 października 2019 roku, we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, w Światowy Dzień Różańca ulicami Suwałk przeszli mężczyźni z różańcem w ręku. Szli i modlili się w intencji Ojczyzny, Misji, rodziny, samych mężczyzn, a zwłaszcza za te wszystkie trudne sprawy, przed którymi dzisiaj stoją i przeżywają, a także o to, aby ochronić nasze miasto – Suwałki – przed wpływem ideologii LBGT. Organizatorem tego modlitewnego wydarzenia był Zakon Rycerzy Jana Pawła II. Przemarsz poprzedziła Msza Święta w nowo poświęconym kościele pod wezwaniem św. Wojciecha.  Czas i miejsce tego wydarzenia w nieoczekiwany sposób zbiegły się z montażem w kościele pierwszego witrażu poświęconego różańcowi i zawierającego wezwanie do codziennej modlitwy różańcowej.

Mszy przewodniczył kapelan suwalskich szpitali ks. Szymon Klimaszewski. W homilii ks. Szymon podkreślił, że w naturze mężczyzny jest interesowanie się kobietami. I właśnie ci wszyscy, którzy zgromadzili się w kościele, przyszli, aby zobaczyć najpiękniejszą z kobiet – matkę Boga, Maryję.  Ks. kapelan podkreślił również znaczenie dla rodziny modlitwy różańcowej odmawianej przez mężczyzn, wskazał także znaczenie tej modlitwy w życiu społecznym i politycznym, odwołując się do pozytywnych zmian podczas kryzysu politycznego, grożącego wielkim rozlewem krwi w Filipinach.

Po zakończonej Mszy Świętej rozpoczął się marsz ulicami Suwałk, podczas którego mężczyźni modlili się odmawiając kolejne tajemnice różańcowe. Przemarsz zakończył się przy pomniku papieża, Jana Pawła II, gdzie zgromadzeni mężczyźni zawierzyli się Maryi i zobowiązali się do ojcostwa duchowego względem swojej rodziny, krewnych, dzieci, a także ludzi spotkanych na drodze.

Andrzej Meller