„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – warsztaty szkoleniowo-formacyjne dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas

8 października 2019 r. w Centrum Administracyjno-Pastoralnym w Ełku odbyły się warsztaty szkoleniowo-formacyjne pt. „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” zorganizowane przez Caritas Diecezji Ełckiej we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Wzięło w nich udział ponad 30 opiekunów Szkolnych Kół Caritas i koordynatorów innych form wolontariatu w placówkach oświatowych na terenie diecezji ełckiej.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. W wygłoszonej homilii ks. Ryszard Sawicki – wicedyrektor ełckiej Caritas – odwołał się do postaw Marty i Marii, sióstr Łazarza, do których w gościnę przyszedł Jezus (Łk 10,38-42). Kapłan mówił o tym, że aktywność charytatywna potrzebuje solidnego fundamentu w postaci formacji duchowej. Wskazywał na modlitwę, która zawsze powinna łączyć się z postawą służby.

Po Mszy św. udaliśmy się do Centrum Administracyjno-Pastoralnego w Ełku, gdzie nauczyciele wysłuchali konferencji pt. „Wolontariat alternatywą dla uzależnień w świetle kierunków realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020”, którą wygłosiła mgr Hanna Gutowska – nauczyciel dyplomowany i opiekun SKC w im. św. Jadwigi Królowej przy Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku, koordynator ds. wolontariatu w międzynarodowym projekcie Erasmus+ „Vivez votre vie” („Przeżyj swoje życie”).

Podczas warsztatów omówiony został program najbliższych działań SKC w roku szkolnym 2019/2020. Otwarta formuła spotkania pozwoliła nauczycielom na podzielenie się z innymi ich dobrymi praktykami w tym zakresie i była okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń. Uczestnikom przybyłym z różnych zakątków naszej diecezji dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w nakreśleniu perspektyw wolontariatu SKC na najbliższą przyszłość. Pod niniejszym artykułem jako załączniki znajdują się wybrane materiały z warsztatów.

W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, jakim jest październik br., zastanawialiśmy się wspólnie jak pomagać misjom. Po przedstawieniu prośby s. dr Barbary Pillar SAC, misjonarki z Kamerunu, postanowiliśmy wspólnie zorganizować pomoc jednej z jej podopiecznych. Jest nią 12-letnia Merveille, która w tym roku ukończyła szkołę podstawową, a we wrześniu rozpoczęła szkołę średnią. Dziewczynka w ostatnim roku przeżyła traumę, gdyż jej mama bardzo zachorowała i pod koniec czerwca umarła. Mimo to, Merveille starała się utrzymywać wysoką średnią, bo chciała pójść do szkoły średniej – college COSADO. Teraz opiekuje się nią babcia. Babcia jest po zaleczonej chorobie trądu. Trąd jest tam chorobą ciągle aktualną. Schorzenie uczyniło ją niepełnosprawną (nie ma palców u rąk i nóg). Nie bardzo może zająć się wnuczką, gdyż jak mówi „ze sobą ma wiele pracy”. Szkoła, do której uczęszcza dziewczynka jest oddalona o 4,5 km. Lekcje rozpoczynają się już o godz. 7.00. Merveille  musiałaby wyjść ze swej lepianki przed 6.00. O tej porze w Kamerunie jest jeszcze ciemno. Babcia boi się o wnuczkę i bardzo prosi o pomoc, by mogła być w internacie, ale na to nie ma funduszy. Koszt internatu na rok to 300 000 FC, tj. 458 Euro. W imieniu Merveille i jej babci za pomoc z góry dziękuje s. Barbara.

Opiekunowie SKC zobowiązali się podjąć trud pomocy. Ełcka Caritas udostępnia zatem specjalny rachunek do wpłat na wskazany cel. Środki pieniężne z akcji charytatywnych przeprowadzonych na pomoc Merveille z Kamerunu prosimy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy Caritas Diecezji Ełckiej nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA) z dopiskiem „Pomagam Merveille z Kamerunu”. Do zbiórki na wskazany cel zachęcamy nie tylko wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, ale także ofiarodawców indywidualnych

ks. Ryszard Sawicki

wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej