„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – warsztaty szkoleniowo-formacyjne SKC

Caritas Diecezji Ełckiej we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Ełckiej Kurii Diecezjalnej organizuje warsztaty szkoleniowo-formacyjne „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” w dniu 8 października 2019 r. (wtorek), które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym i Centrum Administracyjno-Pastoralnym w Ełku.

Do udziału zapraszamy nauczycieli – opiekunów i asystentów kościelnych Szkolnych Kół Caritas oraz inne osoby zainteresowane działalnością wolontariacką w ramach Szkolnych Kół Caritas.

Ramowy program spotkania:
9.00-10.00 – Eucharystia w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku (ul. Kościuszki 9)

Przejście do Centrum Administracyjno-Pastoralnego, gdzie będzie realizowana dalsza część programu

10.00-11.00 – „Wolontariat alternatywą dla uzależnień w świetle kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020” (mgr Hanna Gutowska – nauczyciel religii i opiekun SKC w Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku, koordynator ds. wolontariatu w międzynarodowym projekcie Erasmus+ „Vivez votre vie” – „Przeżyjcie swoje życie”)

11.00-11.30 – Przerwa na poczęstunek, kawa/herbata

11.30-12.30 – Program działań SKC w roku szkolnym 2019/2020; Gala Wolontariatu SKC 2019, wolne wnioski (ks. dr Ryszard Sawicki – wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej, koordynator Szkolnych Kół Caritas)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia z udziału w w/w warsztatach.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie swej obecności do 4.10.2019 r. w Caritas Diecezji Ełckiej (tel. 87 441 70 00; email: elksekretariat@caritas.pl).

ks. dr Ryszard Sawicki
wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej

Plik do pobrania: Zaproszenie_ Warsztaty dla opiekunów SKC_2019