Miejska Koronka Do Bożego Miłosierdzia w Augustowie

„Mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim” (Dz 699)

Znasz Boga? Boga miłosiernego? Jego Miłość? My Go poznaliśmy! Doświadczyliśmy Jego Miłosierdzia tak mocno, że już nie potrafimy o tym fakcie nie mówić innym. Ta Miłość każe nam wychodzić do braci i sióstr, którzy jeszcze Jej nie poznali.

Jezus połączył nas we wspólnocie Davar. Wspólnocie, która chce żyć na wzór pierwszych chrześcijan. Którzy trwali w nauce apostołów, żyli żyli miłością braterską i wspólnie się modlili. W Niedzielę Miłosierdzia spotkaliśmy się o 15.00 na Rynku naszego miasta, by dać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego i objąć modlitwą wszystkich ludzi. Towarzyszyło nam blisko 200 osób z różnych wspólnot i parafii, którzy mają jedno serce i jednego ducha. To jest niesamowita moc Kościoła! Wierzymy, że do tego Pan Bóg nas zaprasza szczególnie w roku duszpasterskim „Idźcie i głoście”.

ks. Maksymilian Barwikowski