Miejska Wigilia w Ełku

Kolejny już raz mieszkańcy Ełku spotkali się na wspólnej Wigilii w Ełckim Centrum Kultury. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele władz, służb mundurowych oraz przedstawiciele wszystkich wyznań. Wieczerzę rozpoczęło przedstawienie „Dwanaście życzeń” przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku. Oprócz tytułowych dwunastu życzeń młodzi aktorzy przybliżyli wszystkim zebranym tradycje wigilijne panujące w naszym kraju. Treści przeplatane były śpiewem kolęd oraz występami tanecznymi.

Za trud włożony w przygotowanie oraz występ podziękowali zaangażowanym bp Jerzy Mazur i prezydent miasta p. Tomasz Andrukiewicz. Biskup Mazur pobłogosławił i poświęcił opłatki i potrawy na stole wigilijnym. Pasterz wyraził wdzięczność harcerzom za przyniesienie światła betlejemskiego i wytłumaczył, że to „Jezus Chrystus jest światłem, to On daje nam moc”. Jak zauważył w „święta Bożego Narodzenia Kościół prowadzi nas od żłóbka do Eucharystii, w czasie niej spotykamy się z Jezusem Chrystusem jedynym zbawicielem świata, który daje się nam na pokarm” – kontynuował, życząc jednocześnie „pójścia do Betlejem, pójścia na Eucharystię i spotkania się z Dzieciątkiem Jezus, jedynym Zbawicielem świata oraz zdziwienia stajenki i zdumienia Eucharystycznego”.

Pasterz diecezji ełckiej zwrócił uwagę, że dzisiaj potrzebujemy tego zdziwienia i zdumienia by adorować i dziękować. Zaznaczył jednocześnie, że dziś wielu „zatraciło drżenie z radości przed żłóbkiem i nie płacze z wdzięczności przed krzyżem i nie zdumiewa się z radości przed Najświętszym Sakramentem”. Bp Mazur zwrócił się do zgromadzonych „życzę abyście zadrżeli przed żłóbkiem, życzę łez przed krzyżem i zdumienia przed Najświętszym Sakramentem i na Eucharystii. On daje nam prawdziwą radość, szczęście, pokój i nadzieje”. Podkreślił, że świat będzie piękniejszy, jeśli będziemy Bogu dziękować za wszystko co nas spotyka i jeśli sobie nawzajem będziemy pomagać.

Następnie życzenia zgromadzonym złożył p. Tomasz Andrukiewicz Prezydent Ełku. Zauważył, że „czasy będą dobre, bo Dobro narodziło się w Betlejem, Betlejem jest daleko, ale może być także w Ełku, w miejscu, którym żyjemy na co dzień, wystarczy, abyśmy byli dobrzy dla siebie nawzajem”. Zaznaczył, że dobrem należy dzielić się każdego dnia. Jednocześnie wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że Ełk staje się piękniejszy i wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości.

Po życzeniach biskupa i prezydenta wszyscy przełamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.

dk. Tomasz Zajkowski

ks. Krzysztof Zubrzycki